Zestaw Startowy ze Zraszaczem i Złączami do Ogrodu - Pistolet Zraszający Multi-showers 9S ze Złączami GEKA Plus "push-fit"Wielofunkcyjny, wygodny pistolet zraszający wykonany z lekkiego metalu, z 9 funkcjami dyszy zraszającej, z wtykiem do szybkozłączek w systemie GEKA Plus "Push-fit" z mosiądzu chromowanego. Funkcja pracy ciągłej z regulacją dostępną pod palcem wskazującym. Funkcja pracy ciągłej. W skład zestawu wchodzą dwie szybkozłączki ogrodowe na wąż, z zaworem i bez, oraz wtyk z gwintem wewnętrznym do montażu przy ujęciu wody. Przeznaczony do użytku w ogrodnictwie, przy uprawach roślin, czy w warsztatach rzemieślniczych, do zastosowań przemysłowych i hobbystycznych. System z profilem wtyku kompatybilnym z popularnymi systemami "Gardena", czy "REHAU". Bardzo wysoka jakość wykonania i żywotność produktu. Produkt zgodny z rozporządzeniem (UE) 2019/1021. Czytaj więcej!


Poprzedni Następny Wróć do kategorii
Zobacz PEŁNĄ ofertę GEKA na dedykowanej stronie KLIKNIJ I SPRAWDŹ

 • Materiał: Lekki stop aluminium, Mosiądz chromowany (nie zawiera szkodliwego chromu VI), pokrycie z gumy EPDM i elementy z tworzyw sztucznych
 • Temperatura pracy [°C]: 4 do 60
 • Ciśnienie [bar]: 0,5 do 12
 • Uwagi: Zraszacz ogrodowy z dziesięcioma dyszami. Pełna regulacja siły strumienia. Pierścień z gumy chroni głowicę przed uszkodzeniem. Ergonomiczna rączka z blokadą pracy ciągłej. Wygodny do użytku jednoręcznego. Siła strumienia regulowana przez pokrętło. W szczególności trwały dzięki złączu z mosiądzu pokrytego chromem. Kompatybilny z innymi elementami push-fit.
 • W skład zestawu wchodzą
  • pistolet zraszający GEKA Multi-showers 9S ze spustem, dostępny tutaj >>>
  • wtyk szybkozłączki z gwintem wewnętrznym GEKA Plus G 3/4" (811C), dostępna tutaj >>>
  • szybkozłączka GEKA Plus na wąż 1/2" (801C), dostępna tutaj >>>
  • szybkozłączka GEKA Plus z zaworem odcinającym na wąż 1/2" (841C), dostępna tutaj >>>

nazwa

nr id

nr artykułu
Zraszacz 9S ze złączami 889CY 46.7889.8

Właściwości użytych materiałów i zastosowanie.

Zestaw zraszający do nawadniania z systemem szybkozłączek GEKA® Plus "push-fit", wykonany z mosiądzu chromowanego i aluminium, z elementami gumowymi i z tworzyw sztucznych.

Ogólne właściwości materiałów:

Stopy aluminium, poza glinem zawierają cynk, miedź, krzem, mangan i wiele innych metali. Charakteryzują się dużą wytrzymałością i twardością, oraz niską wagą. Dzięki odporności na korozję i małą gęstość, używa się tego materiału do wyrobu złączy niskociśnieniowych wszędzie tam, gdzie istotna jest niska waga produktu, czyli np. w systemach hydraulicznych, w przemyśle samochodowym, lotniczym, w automatyce i cybernetyce. Dzięki zastosowaniu techniki zwanej anodowaniem, zwiększa się odporność stopu na zużycie, czy przetarcie. Stopy te charakteryzują się również dobrą odpornością chemiczną na przesyłane media, dzięki czemu często polecane są w połączeniu z przewodami z tworzyw sztucznych.

Mosiądz chromowany stosuje się dla zachowania fizycznych właściwości którymi charakteryzuje się mosiądz, ale potrzebna jest odporność powierzchni wyrobu na śniedzenie, czyli zjawisko korozji metalu, oraz zabezpiecza przed zjawiskiem odcynkowania, które polega na wypłukiwaniu ze struktury stopu atomów cynku. Dochodzi do tego zjawiska w środowisku zawierającym chlor, który rozpuszcza cynk i doprowadza do zgąbczenia materiału. Taki materiał traci wówczas wytrzymałość, co może skutkować w przypadku przewodów przesyłowych, uszkodzeniem mienia, zdrowia a nawet życia operatorów. Na odcynkowanie mosiądzu wpływ ma również praca przy wysokich temperaturach, oraz w kwaśnym środowisku (substancje o niskim pH). Nałożona na mosiądz warstwa ochronna z czasem ulega mechanicznemu ścieraniu. Zwykle ten proces jest bardzo powolny i może trwać kilka lat.

Złącza wykonane z tego materiału znajdują zastosowanie zwłaszcza przy przesyle niskociśnieniowym w niskich temperaturach. Najczęściej stosowany do wody i nieagresywnych mediów w ogrodnictwie, w rolnictwie i przy lekkich zastosowaniach przemysłowych, zwłaszcza związanych z utrzymaniem czystości. Mosiądz może być również wykorzystywany w instalacjach do przesyłu nieagresywnych mediów gazowych. Materiał ten jest odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, jednak nie zaleca się narażenia go na szybkie ścieranie mechaniczne.

Jednym, z częściej stosowanych tworzyw sztucznych, które zastosowano do produkcji zacisku jest Polipropylen, (PP). Jest to polimer, który należy do grupy poliolefin. Uzyskuje się go w wyniku procesu polimeryzacji propenu. Źle reaguje w kontakcie z miedzią. Stąd też do produkcji wyrobów stanowiących połączenie PP i Cu używa się mosiężnych łączników. Materiał jest obojętny fizjologicznie. Odznacza się niepalnością, bezwonnością, a ponadto nie absorbuje wody. W branży przemysłowej ceni się go za łatwość przetwarzania. Związek charakteryzuje się termoplastycznością. Oznacza to, że staje się elastyczny pod wpływem wysokiej temperatury, a po przestygnięciu wraca do swojej poprzedniej twardości. Należy mieć na uwadze, że po przekroczeniu temperatury krytycznej ulega degradacji. Polipropylen doskonale nadaje się do produkcji wyrobów o złożonych kształtach, dzięki czemu znajduje szerokie zastosowanie w wielu branżach przemysłowych.

Z tego materiału wykonany jest zacisk na wąż oraz elementy rękojeści. Opis zastosowania zacisku znajduje się w instrukcji poniżej.

Zawór odcinający, znajdujący się wewnątrz szybkozłączki, wykonany jest z tworzywa oznaczonego POM, czyli poliksymetylenu. Jest to polimer z grupy polieterów, który otrzymywany jest z polimeryzacji formaldehydu, a przez wynalazcę, firmę DuPont, był określany jako "syntetyczny kamień" i to określenie doskonale odzwierciedla jego właściwości. Charakteryzuje się dużą twardością, odpornością na ścieranie, jest sztywny i wytrzymały na rozciąganie, posiada dużą stabilność wymiarową podczas pracy oraz wysoką odporność zmęczeniową. Dzięki temu wykorzystywany jest do produkcji drobnych elementów, takich jak zębatki, zaworki, wałki etc.. Materiał jest całkowicie obojętny fizjologicznie i najlepiej pracuje w temperaturze o zakresie od -50 do 90 stopni Celsjusza, należy jednak pamiętać, iż po przekroczeniu 230ºC ulega gwałtownej degradacji, co łączy się z wydzielaniem dużych ilości gazowego formaldehydu, a co za tym idzie do gwałtownego wzrostu ciśnienia. Tworzywo to jest również doskonałym izolatorem elektrycznym (nie przewodzi prądu). Materiał nie jest odporny na silne kwasy, zasady, utleniacze i nie powinien być wystawiony na działania światła słonecznego, gdyż nie jest odporny na promieniowanie UV.

EPDM to terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy, rodzaj gumy charakteryzujący się dużą elastycznością i odpornością na załamania. Może pracować przy wyższej temperaturze jak i niższej temperaturze zachowując swoje właściwości elastyczne. Materiał w porównaniu z innymi, wykazuje się bardzo dobrą odpornością na, zmiany temperatury, parcenie i ścieranie. Guma ta jest również odporna na działanie wielu lekkich chemikaliów w tym detergentów, roztworów mydła i środków piorących, płynów hamulcowych na bazie glikoli, lekkich kwasów i zasad, roztworów alkoholu, estrów i eterów oraz można nim przesyłać słoną wodę. UWAGA! Materiał nie nadaje się do przesyłu płynów i substancji na bazie ropy naftowej, olejów mineralnych i smarów, węglowodorów aromatycznych i chlorowanych.

Uszczelka z tego materiału, znajduje się na wtyku, jako pierścień o-ring. Może być całkowicie usunięta i wymieniona, przy zużyciu na nową. Materiał wykorzystano również do zabezpieczenia elementów rękojeści i głowicy pistoletu

NBR zwany potocznie gumą olejoodporną jest kopolimerem butadienu i akrylonitrylu, procentowy skład tych związków decyduje o jej odporności na oleje i niską temperaturę. Może pracować od -20°C do +70°C dla gorącej wody, czy nawet +164°C dla pary wodnej. Guma ta wykazuje odporność na oleje silnikowe, opałowe, transformatorowe, smary, płyny hydrauliczne, węglowodory alifatyczne, propan, butan, benzynę, alkohole, wodne roztwory soli, rozcieńczone kwasy i zasady w niewysokich temperaturach. Świetnie pracuje w ścisku, przy dużych ciśnieniach. Guma ta wykazuje niską odporność na oleje i smary silikonowe, płyny hamulcowe na bazie glikolu, ciecze hydrauliczne typu HFD, stężone kwasy i ługi, węglowodory aromatyczne i chlorowane (np. benzen, tri), estry.

Płaską uszczelkę z tego materiału, znajdziemy jako uszczelnienie gwintu wewnętrznego, można ją usunąć i zastąpić nowym elementem w razie zużycia. Z tego materiału wykonane jest również uszczelnienie w szybkozłączce z zaworem.

Normy

Produkt zgodny z rozporządzeniem Parlamentu i Rady Unii Europejskiej (UE) 2019/1021, które dotyczy trwałych zanieczyszczeń organicznych, mogących na trwałe przenikać do środowiska, czy organizmów żywych. Zgodnie z tym rozporządzeniem, oraz zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (znanym jako REACH) wyroby proponowane przez producenta, spełniają normy ilościowe zawartych substancji. Pełna treść rozporządzenia w języku polskim dostępna tutaj >>>

Zgodnie z art. 33 rozporządzenia (EC) nr 1907/2006, zwanym rozporządzeniem REACH, producent informuje, iż użyty do produkcji złączek mosiądz, może zawierać więcej niż 0,1% masy całkowitej Ołowiu (Pb), który figuruje na tzw. "Liście Kandydatów" substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC). Ołów uważany jest za substancje niebezpieczną i figuruje pod numerem CAS: 7439-92-1. Pełny wykaz substancji znajduje się na stronie Agencji Chemikaliów Parlamentu Europejskiego, dostępnej tutaj >>>

Dodatkowo, wszystkie produkty KARASTO, podlegają okresowej kontroli jakości, w tym badaniu na obecność substancji ujętych w rozporządzeniu REACH. Dzięki temu uzyskujemy każdorazową pewność, że produkt nie będzie miał szkodliwego wpływu na zdrowie użytkowników.

Zastosowanie

Wielofunkcyjny zraszacz pistoletowy 10S wyposażony we wtyk systemu GEKA® Plus "push-fit" przeznaczony do montażu na wężu ogrodowym, wyposażonym w gniazdo szybkozłączki w tym samym systemie. Wtyk zgodny z profilem wtyku popularnych szybkozłączek ogrodowych kompatybilnych z produktami np. "GARDENA". Element przeznaczony jest do nawadniania w ogrodnictwie, utrzymaniu zieleni, w przydomowych ogródkach czy na działkach rekreacyjnych oraz w przydomowych warsztatach i garażach do utrzymania czystości. Doskonale sprawdzi się również w zastosowaniach przemysłowych i profesjonalnych, ze względu na swoją solidną i trwałą budowę, przystosowaną do dużych obciążeń pracą. Charakteryzuje się bardzo prostą i niezawodną budową. Wtyk kompatybilny ze starszymi wersjami produktu GEKA® Ideal.

Konstrukcja pistoletu jest lekka i bardzo wytrzymała, dzięki zastosowaniu lekkich stopów konstrukcyjnych. Idealnie dopasowany do kształtu dłoni uchwyt. Dla zabezpieczenia newralgicznych części urządzenia, przy wymiennej głowicy, pokryto je gumą. Elementy rękojeści z antypoślizgowym pokryciem ograniczają uciążliwość pracy dla dłoni. Posiada delikatne żebrowanie na części uchwytu przylegającej do wewnętrznej strony dłoni. Dzięki temu rozwiązaniu zmniejsza się ryzyko powstawania na dłoniach odparzeń i odcisków od długotrwałej pracy. Pokrycie całej powierzchni rękojeści miękkim tworzywem, pozwala na izolację temperatury przepływającej wody od dłoni, dzięki czemu nie kostnieją one i nie marzną podczas długotrwałej pracy (temperatura zimnej wody wodociągowej zazwyczaj sięga ok. 10°C niezależnie od pory roku). Zraszacz posiada spust uruchamiający nawadnianie, w którym zastosowano również funkcję pracy ciągłej. Różni się od innych urządzeń tego typu tym, iż spust jest lity, dzięki czemu nie ma możliwości, aby przy pracy zakleszczyć palce.

Zestawienie funkcji głowicy pistoletu zraszającego 9 S
multi-shower-1 multi-shower-3 multi-shower-4

multi-shower-6

multi-shower-7

multi-shower-8 multi-shower-9 multi-shower-10 multi-shower-11

Poręczny zraszacz pistoletowy z możliwością regulacji siły, rodzaju i kształtu strumienia zraszającego. Regulacja sposobu zraszania dostępna jest przez obrót głowicy zraszającej, która dodatkowo pokryta jest nieślizgającą się gumową powłoką. Powłoka ta zabezpiecza głowicę urządzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. Na głowicy umieszczono piktogramy symbolizujące rodzaj zraszania, dzięki czemu przekręcając ją, łatwo można dostosować i znaleźć pożądany kształt strumienia zraszającego. Dzięki temu mamy możliwość utworzenia zarówno szerokiego strumienia, delikatnej mgiełki, płaskiego silnego strumienia, czy pojedynczego wąskiego strumienia punktowego.

Ustawienie pracy ciągłej zraszacza możliwe dzięki stopniowanej blokadzie spustu na rękojeści, znajdującego się pod palcem wskazującym. Stopniowanie tego spustu umożliwia ustawienie siły strumienia pistoletu w trybie pracy ciągłej, a użycie spustu do pracy przerywanej, zwalnia blokadę pracy ciągłej.

W zestawie znajdują się również szybkozłączki przeznaczone do montażu na wężu o średnicy wewnętrznej 1/2 cala i wtyk przeznaczony do montażu na zaworze czerpalnym, ujęciu wody, z gwintem wewnętrznym wg ISO 228 w rozmiarze 3/4 cala. System szybkozłączek ogrodowych przeznaczony jest do nawadniania w ogrodnictwie, utrzymaniu zieleni, w przydomowych ogródkach czy na działkach rekreacyjnych oraz w przydomowych warsztatach, garażach do utrzymania czystości. Charakteryzuje się bardzo prostą i niezawodną budową, oraz intuicyjną obsługą według poniższych instrukcji.

Instrukcja montażu zacisku na wąż
Karasto-zbrojenie-weza1-pushfit

Karasto-zbrojenie-weza2-pushfit

Karasto-zbrojenie-weza3-pushfit

Krok 1

Każda szybkozłączka GEKA® Plus "push-fit" przeznaczona do montażu na wężu, posiada w komplecie szykozłączkę (a) z króćcem do węża (d), zacisk (b) do montażu na wężu, oraz nakrętkę (c). Aby poprawnie zamontować szybkozłączkę na wężu, należy kolejno nawlec nakrętkę (c) i zacisk (b) na przygotowany i odpowiadający rozmiarem króćca (d) wąż, który następnie zaciągniemy (e) na ten króciec.

Krok 2

Po założeniu węża na króciec, należy zacisk (b) umieścić tak, aby jego część zaciskowa obejmowała króciec wewnątrz. Następnie dosuwamy (c) nakrętkę (a) maksymalnie do gwintu znajdującego się na szybkozłączu.

Krok 3

Gdy prawidłowo zaciągniemy nakrętkę, możemy wygodnie skręcić w prawo szybkozłącze, a specjalna konstrukcja zacisku, zapewni nam pewny montaż, gwarancję, że króciec nie wysunie się podczas pracy z węża. Gładkie specjalnie wyprofilowane powierzchnie, umożliwiają pewny montaż nawet w ogrodniczych rękawicach roboczych i nie wymaga użycia dużej siły.

Szybkozłączki w tym systemie charakteryzują się prostą i intuicyjną obsługą. Łączenie i rozłączanie przewodów, czy urządzeń nawadniających, myjących, zraszaczy i.t.p. jest możliwe bez użycia siły, także przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, dzieci czy osoby starsze. Łatwość obsługi sprawia, że praca w ogrodzie, czy przydomowe obowiązki stają się przyjemnością, a nie uciążliwym obowiązkiem. Aby w pełni cieszyć się zaletami tego systemu, zachęcamy do zapoznania się z poniższą instrukcją obsługi.

Instrukcja obsługi systemu szybkozłączek ogrodowych GEKA® Plus "push-fit"
intrukcja-push-fit-GEKA-1

intrukcja-push-fit-GEKA-2

intrukcja-push-fit-GEKA-3 intrukcja-push-fit-GEKA-4

Krok 1

W systemie szybkozłączek ogrodowych GEKA® Plus "push-fit" nie występują elementy z wtykiem szybkozłączy przeznaczone do montażu na wężu. Aby połączyć ze sobą dwa przewody konieczny jest łącznik z dwoma wtykami (art. nr 46.0817.8 dostępny tutaj >>>)

Krok 2

Aby połączyć dwa przewody ogrodowe w systemie GEKA® Plus "push-fit" (a), należy przygotować konektor z wtykami (b) z jednym z przewodów.

Krok 3

Następnie należy odciągnąć tuleję odłączającą wskazaną strzałką, aby można było umieścić wtyk w gnieździe szybkozłączki. W przeciwieństwie do wielu innych systemów szybkozłączek, aby wpiąć wtyk, tuleja odłączająca (wskazana strzałką) musi być odciągnięta, inaczej nie wepniemy wtyku.

Krok 4

Należy upewnić się czy prawidłowo wpięliśmy łącznik z wtykiem (strzałka). Stworzymy element, który można na podobnej zasadzie podpiąć do przewodu wyposażonego również w szybkozłączkę z systemu GEKA® Plus "push-fit".

intrukcja-push-fit-GEKA-5

intrukcja-push-fit-GEKA-6

intrukcja-push-fit-GEKA-7

Krok 5

Do przewodu ogrodowego z szybkozłączką (strzałka) wpinamy wolny wtyk z łącznika.

Krok 6

Aby wpiąć wtyk z łącznika (b), należy odciągnąć tuleję odłączającą na szybkozłączce (a) i pewnym ruchem wepchnąć wtyk do otwartego gniazda. W przypadku gdy tuleja odłączająca nie jest dostatecznie odciągnięta, nie uda się prawidłowo umocować wtyku wewnątrz gniazda, a połączenie będzie nieszczelne.

Krok 7

Po spięciu wszystkich elementów, należy sprawdzić pewnym ruchem jakość połączenia. Jeżeli połączenie jest prawidłowe, wtyki pozostaną w gniazdach, a podczas pracy mamy pewność, że nie będzie dochodzić do wycieku. Uszczelki umieszczone na stałe na wtykach, zapewniają szczelność.

Zaletą tego systemu, jest pewność, że każdy przewód jest wyposażony w identyczną szybkozłączkę i aby połączyć ze sobą dwa przewody, wystarczy użyć łącznika, niezależnie od sposobu zakończenia przewodu. Dlatego wszelkie elementy systemu, do których przyłączany jest przewód, takie jak zraszacze, krany, ujęcia wody, lance zraszające, czy pistolety myjące są wyposażone we wtyki.

Propozycje produktów do użytku w ogrodzie, kompatybilnych z GEKA® Plus "push-fit"
polecane-weze-GEKA-push-fit-kran

System GEKA® Plus "push-fit", może pracować z wykonanymi zarówno z tworzyw sztucznych, jak i z gumy wężami ogrodowymi, które można dobrać w zależności od obciążenia pracą, warunków atmosferycznych w jakich będą używane, oraz wagi i giętkości. Warto również zwrócić uwagę, na tendencję węży do skręcania się, zaginania czy odporności na przecieranie, jeżeli zamierzamy używać węża np. na betonowym podjeździe przy domu, lub przy doniczkach czy klombach, które mogą uszkodzić wąż.

Idealnym rozwiązaniem do rekreacyjnych zastosowań przydomowych, może być hiperelastyczny wąż, z nietypowego, rozciągliwego materiału dostępny tutaj >>>

Warto również zwrócić uwagę na specyficzny rodzaj węży ogrodowych, tzw. węże kroplujące, które służą do nawadniania roślin, w wymagających warunkach np. na balkonach, klombach i innych miejscach, gdzie jest utrudniony dostęp do naturalnych opadów. Przykładem takiego węża jest produkt do irygacji drzew dostępny tutaj >>>

Do zastosowania w bardziej wymagających ogrodach przydomowych, na działkach rekreacyjnych, czy też do budowy systemów nawadniających trawniki, polecamy świetnie sprawdzający się ze zwijadłami czy bębnami, wąż ogrodowy dostępny tutaj >>>

Proponujemy całą gamę wyspecjalizowanych węży ogrodowych, wykonanych zarówno z wysokiej jakości tworzyw sztucznych, jak i gumy. Pełna oferta różnej jakości, jak i specjalizacji zastosowań węży ogrodowych dostępna jest tutaj >>>

Karasto-zraszacze-ogrodowe

Dla ułatwienia utrzymania zieleni, oraz wszędzie tam, gdzie jej powierzchnia, nie pozwala na ręczne nawadnianie, rekomendujemy zastosowanie stacjonarnych i przenośnych zraszaczy. Zraszacze i węże kroplujące wkomponowane w całe systemy irygacyjne, świetnie sprawdzają się w przyhotelowych parkach, przy utrzymaniu zieleni miejskiej, przy przemysłowych uprawach roślin ozdobnych czy nawet przemysłowej uprawie warzyw i owoców. Opierając takie zaawansowane systemy nawadniania na systemie GEKA® Plus "push-fit" zmniejszamy z jednej strony czas potrzebny do jego obsługi, a z drugiej zapewniamy dużą żywotność sprzętu, zmniejszając nakłady finansowe na częstą naprawę elementów instalacji.

Aby ułatwić zarządzanie podlewaniem, polecamy stosowanie sterowników i programatorów czasu podlewania, które pozwolą kontrolować zużycie wody i zredukować czas na nawadnianie i pielęgnację roślin. Polecamy cyfrowy programator dostępny tutaj >>>

Najprostszym i niezawodnym rozwiązaniem, jest zraszacz strefowy, prostokątny, który charakteryzuje się prostą budową umożliwiającą łatwą konserwację, oraz kilkoma trybami nastawienia stref nawadniania. Zraszacz ten doskonale sprawdzi się przy nawadnianiu przydomowych trawników w okresach gdy opady atmosferyczne nie zapewniają dostatecznej ilości wody dla prawidłowego utrzymaniu darni. Zraszacz ten dostępny jest tutaj >>>

Przy bardziej wymagających warunkach pracy, przy utrzymaniu większych połaci zieleni, czy też przemysłowych uprawach polecamy bardziej zaawansowany produkt, charakteryzujący się możliwością modyfikacji i rozbudowy o elementy zwiększające zakres jego możliwości. Zraszacz kołowy, z możliwością montażu na różnych platformach dostępny jest tutaj >>>

Szeroka gama zraszaczy i deszczowni wyposażonych we wtyki kompatybilne z systemem GEKA® Plus "push-fit", wykonanych zarówno z metali jak i tworzyw sztucznych, dostępna jest tutaj >>>

polecane-zwijadla-GEKA-push-fit-kran

Właściwe przechowywanie i zabezpieczanie sprzętu ogrodniczego, w tym węży, przewodów, końcówek czy szybkozłączek, jest wbrew pozorom, bardzo istotnym elementem pracy w ogrodzie, zarówno w przydomowym obejściu, czy garażu, jak i przy profesjonalnej uprawie i utrzymaniu wielkopowierzchniowych terenów zielonych. Sposób przechowywania i zabezpieczania narzędzi, znacząco wpływa na ich stan, żywotność ale również na wygodę pracy. Właśnie w tym celu, aby zminimalizować przestrzeń zajmowaną przez sprzęt, zapewnić jego niezawodność oraz ułatwić jego obsługę stworzono całą rodzinę zwijadeł, bębnów czy prostych wieszaków naściennych. Pełen asortyment tej kategorii urządzeń ogrodowych dostępny jest tutaj >>>

W przydomowym garażu, gdzie nie ma zbyt wiele miejsca, czy też w małym ogródku świetnie sprawdzi się lekki a jednocześnie wytrzymały wieszak naścienny na węże, wykonany z nierdzewnego lekkiego metalu, dostępny tutaj >>>

Dla osób, które wymagają więcej wygody przy obsłudze i jednocześnie oczekują, aby produkt zapewniał za każdym razem idealne ułożenie się przewodu, bez skręcania i załamywania, łatwego zwijania i rozwijania, proponujemy kompaktowy i kompletny zestaw naścienny. Produkt ten polecamy do zastosowania w przydomowych ogródkach i garażach, czy rekreacyjnych ogródkach działkowych. Kompletny, gotowy do zainstalowania na ścianie zestaw z wężem ogrodowym, współpracujący z systemem szybkozłączy wtykowych GEKA® Plus "push-fit" dostępny jest tutaj >>>

Przy warunkach, wymagających od sprzętu więcej mobilności niż naścienne zwijadła, świetnie sprawdzają się wózki na węże ogrodowe. Takie urządzenie sprawdzi się w wielu zastosowaniach przydomowych, rekreacyjnych ogródkach działkowych, czy też przy profesjonalnym utrzymaniu zieleni, uprawach przemysłowych i sadownictwie. Dzięki zastosowaniu wózka z nawiniętym wężem, operator nie jest obciążony uciążliwą w obsłudze wagą przewodu, a dodatkowo wąż nie jest narażony na przetarcia mogące powstać przy wleczeniu węża po ściernym podłożu (np. betonowy podjazd, betonowa posadzka w szklarnie etc.). Wózki zapewniają również, tak jak w przypadku zwijadeł, idealne nawiniecie węża na bęben, zabezpieczenie przed skręcaniem i zaginaniem się węży. Dodatkowo wąż ogrodowy, nawet nawinięty na bęben wózka jest w pełni przepustowy. Polecamy wózek ogrodowy, przystosowany do pracy w systemie GEKA® Plus "push-fit" dostępny tutaj >>>

przylacze-systemowe-GEKA-push-fit-kran

Nawadnianie w ogrodzie, czy obsługa przydomowej myjki, będzie niemożliwa, jeżeli nie będziemy mieli zasilania wodą i przyłącza do instalacji systemowej, lub wody deszczowej magazynowanej w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach. Dlatego oferujemy bardzo szeroki wybór kranów, przyłączy, zaworów i rozdzielaczy dostępny tutaj >>>

Do zastosowań przydomowych, w ogródkach i na działkach rekreacyjnych, czy też w garażach i wszędzie tam, gdzie potrzebujemy dostępu do wody systemowej, polecamy nowocześnie zaprojektowany i oryginalny kran wykonany z mosiądzu. Wygodny w obsłudze kran z kurkiem jest wyposażony we wtyk szybkozłączki ogrodowej w systemie GEKA® Plus "push-fit", dzięki czemu po zamontowaniu, jest od razu gotowy do pracy w tym systemie i nie potrzebuje dodatkowych adapterów. Designerski kran dostępny jest tutaj >>>

Do bardziej zaawansowanych zastosowań, gdy z jednego ujęcia wody, musimy obsłużyć dwie różne instalacje, np. zraszacz sektorowy do trawnika i jednocześnie myjkę w garażu, polecamy proste rozwiązanie rozdzielacza typu Y, dwudrożnego, z oddzielnymi regulowanymi zaworami, który dostępny jest tutaj >>>

Przy większym stopniu skomplikowania instalacji nawadniających, zwłaszcza przy obsłudze systemów kroplujących, przy uprawach i zarządzaniu sektorowym irygacją roślin o różnych potrzebach wegetacyjnych, czy też przy wielu bardzo różnych zastosowaniach przemysłowych polecamy kran czterodrożny, również wyposażony fabrycznie we wtyki w systemie GEKA® Plus "push-fit" dostępny tutaj >>>

polecane-czesci-zamienne-GEKA-push-fit

System instalacji ogrodowych GEKA® Plus "push-fit", swoją żywotność zawdzięcza również modułowej budowie i możliwości wymiany zużytych, często narażonych na uszkodzenia podczas pracy, części zamiennych. W momencie gdy uszkodzimy podczas użytkowania, drobny element, lub chcemy go wymienić na element o innych parametrach, mamy taką możliwość. Większość elementów jest dostępnych, w pojedynczych egzemplarzach, lub w specjalnych zestawach naprawczych. W odróżnieniu od innych dostępnych na rynku produktów, po wymianie drobnego elementu, urządzenie nadal jest w pełni funkcjonalne, podczas gdy wiele plastikowych rozwiązań nadaje się tylko do utylizacji. Dzięki temu, mamy swój wkład w ochronę środowiska naturalnego, gdyż generujemy mniejszą ilość odpadów.

Poza elementami naprawczymi dostępnymi bezpośrednio w kategorii szybkozłączek tutaj >>>, posiadamy cały asortyment części zamiennych dostępnych tutaj >>>

Karasto-GEKA-plus-pushfit-system

Intuicyjny i prosty w obsłudze systemem szybkozłączek ogrodowych GEKA Plus "push-fit", ułatwia prace w przydomowym ogrodzie, zamieniając uciążliwy obowiązek w przyjemność. Szybkozłącza te są kompatybilne z profilem wtyków znanym z rozwiązań wykonanych z tworzyw sztucznych typu "GARDENA" czy REHAU, odróżniają się od nich jakością i materiałem wykonania, zapewniając większą żywotność i odporność na uszkodzenia mechaniczne dzięki zastosowaniu mosiądzu. Szybkozłączki te wytrzymają nieumyślne najechanie samochodem osobowym, czy upadek z dużej wysokości na twarde podłoże. Polecane zarówno do rekreacyjnej pracy w ogrodzie, jak i profesjonalnych zastosowań przy uprawie roślin, czy też utrzymania zieleni miejskiej.

System charakteryzuje się uniwersalnością zastosowań, dużą ilością urządzeń o wielorakim zastosowaniu, gwarancją wykonania i kompatybilności poszczególnych elementów. Aby dobrać kolejne urządzenia do rozbudowania możliwości systemu GEKA Plus "push-fit", warto sprawdzić kategorię dostępną tutaj >>>

100%
JAKOŚĆ
 
7500
Ponad 7500 rodzajów
węży i złączy
25 lat
Blisko 25 lat
doświadczenia
24h
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych

Potrzebują Państwo porady technicznej?

Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:

(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu dostarczania lepszej jakości usług. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.