Wąż do Wody - POLYFORM - PCV - Bez wkładek


Wąż POLYFORM jest wężem do wody, z PCV, stosowanym również jako wąż ochronny do kabli i jako nakładka na wyroby metalowe, jest ograniczenie odporny na chemikalia i fizjologicznie nieszkodliwy. Wąż dzięki swojej obojętności chemicznej może być używany również w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Czytaj więcej!


Poprzedni Następny Wróć do kategorii

Norma: EU 10/2011 Kat. A, B, C, 1935/2004, LFGB
Zakres temperatur: od -20°C do +60°C
Materiał: PCV, przezroczysty, gładki

Ø wewn.

[mm]

ścianka

[mm]

Ø zewn.

[mm]

PN/bar

przy 20°C

waga

[kg/m]

długość

[m]

nr artykułu

3 1 5 5 0,016 100 4041 003005
4 1 6 4 0,020 100 4041 004006
4 1,5 7 5 0,033 100 4041 004007
5 1,5 8 4,5 0,039 100 4041 005008
6 1,5 9 4 0,045 100 4041 006009
6 2 10 5 0,064 100 4041 006010
7 1,5 10 4 0,051 100 4041 007010
8 2 12 4 0,080 50 4041 008012
9 2 13 4 0,090 50 4041 009013
10 2 14 3,5 0,096 50 4041 010014
12 2 16 3 0,112 50 4041 012016
13 2,5 18 3,5 0,155 50 4041 013018
14 2,5 19 3,5 0,165 50 4041 014019
15 2,5 20 3 0,175 50 4041 015020
16 3 22 3,5 0,230 50 4041 016022
18 3 24 3 0,250 50 4041 018024
19 4 27 4 0,370 50 4041 019027
20 3 26 3 0,280 50 4041 020026
22 3 28 3 0,300 50 4041 022028
25 3 31 2,5 0,340 50 4041 025031
30 3,5 37 2,5 0,470 50 4041 030037
32 4 40 3 0,580 50 4041 032040
38 5 48 3 0,860 50 4041 038048
50 5 60 2,5 1,100 50 4041 050060

Właściwości użytych materiałów i zastosowanie węża.

Wąż POLYFORM wykonany jest w całości z polichlorku winylu (PVC).

Ogólne właściwości materiałów:

Wąż POLYFORM zbudowany z wysokiej jakości przeźroczystego polichlorku winylu (PVC) czyli jednego z najstarszych tworzyw sztucznych, które ze względu na swoje właściwości i nadal trwający rozwój badań nad jego właściwościami, pozostaje bardzo nowoczesnym i popularnym w przemyśle materiałem. Materiał wykazuje się odpornością na chemikalia a także na warunki atmosferyczne. Jest gładki, nie przewodzi prądu i słabo przewodzi ciepło, nadaje się do recyklingu. W czystej postaci to biały proszek o temperaturze mięknienia ok. 80 °C. Materiał odporny na działanie rozcieńczonych kwasów: solnego, siarkowego i azotowego oraz m.in. rozcieńczonych wodorotlenków sodu i potasu (ługi), olejów, wody, amoniaku, alkoholu i benzyny.

W celu szczegółowego zapoznania się z odpornością materiału na konkretną substancję chemiczną, czy medium, warto sprawdzić Tabelę Odporności Chemicznej dla PVC. Należy pamiętać, iż użyte w wężach materiały pomimo podobnego składu chemicznego, mogą się różnić własnościami fizykochemicznymi, w związku z czym nie należy stosować węży niezgodnie z zaprojektowanym przeznaczeniem. W przypadku wątpliwości co do odporności węża, zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami technicznymi.

Uwaga! Pomimo sporej odporności chemicznej wąż nie jest odporny na działanie m.in.: ciekłe chlorowce, które rozpuszczają materiał, estry, ketony, chlorowane węglowodory i węglowodory aromatyczne, które potrafią rozpuścić materiał, lakiery rozpuszczalnikowe, w tym przede wszystkim: tetrahydrofuran i cykloheksanon. Materiał posiada niewielka odporność na ścieranie i zmęczenie (czyli nie nadaje się do ciężkiej pracy mechanicznej polegającej na częstym zginaniu i rozprostowywaniu)

Zakres norm:

- Wąż dopuszczony do kontaktu z żywnością i certyfikowany normami:
EU 1935/2004, są Rozporządzeniem Parlamentu i Rady Europejskiej z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

EU 10/2011, to rozporządzenie wydane przez Komisję Europejską w sprawie zastosowania tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, ich składu, możliwości transferu, wpływu na zdrowie i skład żywności.

W rozporządzeniu tym (załącznik III) podano metody weryfikacji zachowania się tworzyw sztucznych w kontakcie z substancjami modelowymi, mającymi imitować żywność, których skład chemiczny i przeznaczenie przedstawia się następująco:

Płyn modelowy A - Etanol 10 % (v/v) - Imituje żywność, która doskonale rozpuszcza się w wodzie.
Płyn modelowy B - Kwas octowy 3 % (w/v)
- Imituje żywność, która doskonale rozpuszcza się w wodzie, o pH mniejszym niż 4,5 (kwaśną).
Płyn modelowy C - Etanol 20 % (v/v)
- Imituje żywność, która doskonale rozpuszcza się w wodzie, która zawiera do 20% alkoholu (np. piwo, wino) oraz żywność, która zawiera substancje organiczne powodujące rozpuszczanie się ich w tłuszczach i olejach (przykładowo witaminy A, D, E i K, często obecne w żywności)
Płyn modelowy D1 - Etanol 50 % (v/v) - Imituje żywność o wysokiej zawartości alkoholu etylowego (np. wódka, koniak), oraz żywność zawierającą olej w wodzie (np. większość dań gotowych)
Płyn modelowy D2 - Olej roślinny
- Imituje żywność posiadających warstwę wolnych, nie wymieszanych z płynem tłuszczy na powierzchni.
Płyn modelowy E - Poli(tlenek 2,6-difenylo-p-fenylenu), wielkość cząstki 60-80 mesh, wielkość porów 200 nm. Ta substancja ma imitować żywność suchą, sypką lub głęboko mrożoną, znana jest pod handlową nazwą "Tenax".

Rozporządzenie to określa limit uwolnienia cząstek określonego materiału z jakiego zrobiony jest wąż do płynu/substancji modelowej w określonych warunkach. Limit ten wynosi 10 mgr na dm2 powierzchni materiału. Dla metra węża o średnicy 1" (≈25 mm) limit ten wyniesie około 157 mg dla litra żywności.

Oznacza to, że wężami zgodnymi z tą dyrektywą można bez obaw transportować produkty spożywcze zawierające substancje zbieżne z płynami modelowymi, w przypadku węża POLYFORM będą to substancje zgodne z płynami A, B i C.

LFGB to ustawa obowiązująca w Niemczech, która dotyczy regulacji przepisów dotyczących higieny żywności. Raport z testu LFGB wydany przez upoważnioną organizację jest dowodem na to, że produkt nie zawiera chemicznie toksycznych substancji i może być sprzedawany na rynku niemieckim.

Zastosowanie:

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości granulatu polichlorku winylu (PVC) wąż wykazuje się ograniczoną odpornością chemiczną, w tym:  rozcieńczone kwasy, (kwas siarkowy zawierający oleum, kwas azotowy czy kwas mlekowy), rozcieńczone roztwory ługów (zasad) oraz soli, na niższe alkohole (metanol, etanol), benzyny, oleje mineralne i tłuszcze.
Wąż jest obojętny fizjologicznie, tzn. że materiały z których jest wykonany, nie wchodzą w reakcję z organizmem.

Wąż dzięki konstrukcji jednoczęściowej (nie jest zbudowany z kilku warstw, tylko odlany w całości) nie rozwarstwia się, a materiał zapewnia dużą sprężystość i wytrzymałość na rozciąganie. Materiał, z którego wąż jest wykonany jest również trudno palny. Wąż może być używany do różnych zastosowań w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Ten uniwersalny wąż znajdzie zastosowanie również w przemyśle chemicznym (do lekkich i bardzo lekkich chemikaliów) oraz jako wąż ochronny do kabli (osłonowy).

100%
JAKOŚĆ
 
5000
Ponad 5000 rodzajów
węży i złączy
20 lat
Ponad 20 lat
doświadczenia
24h
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych

Potrzebują Państwo porady technicznej?

Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:

(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl