Pistolet do Mycia - do Gorącej Wody - ze Stali Nierdzewnej - z Gumowym Pokryciem - KARASTOPistolet do Profesjonalnego Mycia gorącymi płynami z gwintem wewnętrznym. Posiada regulację strumienia. Gwint wewnętrzny przystosowany do przyłączy kłowych GEKA plus. Stosowany do czyszczenia i płukania gorącą wodą w przemyśle, handlu, obróbce żywności i warsztatach rzemieślniczych (np. pralniach). Ergonomiczny kształt z pętlą zabezpieczającą przed przypadkowym użyciem i gumowa wygodna obudowa izolacyjna. Bardzo wysoka jakość i żywotność w ciężkich warunkach pracy. Czytaj więcej!


Poprzedni Następny Wróć do kategorii
Zobacz PEŁNĄ ofertę GEKA na dedykowanej stronie KLIKNIJ I SPRAWDŹ

  • Zalety: Pętla bezpieczeństwa zabezpiecza przed przypadkowym użyciem. Gumowy uchwyt uniemożliwia kontakt z gorącymi elementami. Płynna regulacja siły strumienia
  • Materiał: Wszystkie części mające kontakt z wodą: stal chromowa 1.4401, pokrycie EPDM.
  • Temperatura Pracy: do 95°C; nie nadaje się do przesyłu gorącej pary wodnej!
  • Uszczelnienie: VITON - FKM (Fluoroelastomer) zgodnie z DIN ISO 1629; izolacja teflonowa obudowy
gwint wewn.

przepływ

przy 5 bar

ciśnienie

pracy [bar]

nr

id

nr

artykułu

1/2" - 19.17 mm 25 l/min 24 bar 1880 23.1880

Właściwości użytych materiałów i zastosowanie pistoletu.

Pistolet do mycia zbudowany ze stali nierdzewnej oraz pokrywą z gumy EPDM i uszczelnieniem z FKM

Ogólne właściwości materiałów:

Stal nierdzewna (stal szlachetna) to grupa stopów żelaza o specjalnych właściwościach fizykochemicznych, w tym przede wszystkim stopy odporne na korozję ze strony takich czynników jak powietrze atmosferyczne, rozcieńczone kwasy czy roztwory alkaliczne. Stal nierdzewna zawiera żelazo, chrom, mangan, krzem i węgiel, a w wielu przypadkach znaczne ilości niklu i molibdenu. Właściwość nierdzewności uzyskuje się przez stosowanie odpowiednich dodatków stopowych, ilość i rodzaj tych dodatków jest określona przepisami i normami. Najpopularniejsze są Europejska Norma 10088, Amerykańska Norma AISI czy popularna Niemiecka Norma DIN. Pierwiastki te reagują z tlenem z wody i powietrza, tworząc bardzo cienką, stabilną powłokę składającą się z takich produktów korozji jak tlenki metali i wodorotlenki. W tworzeniu tej powłoki produktów korozji dominującą rolę odgrywa chrom, reagując z tlenem. Wyższa zawartość chromu w stali daje lepszą odporność na korozję. Odbywa się to skokowo, gdyż odporność na korozję całości stopu zaczyna się od wartości co najmniej 13 % tego metalu. Odporność ta ulega dalszemu podwyższeniu po dodaniu molibdenu. Dodatek niklu ma na celu uzyskanie struktury austenitycznej stali, co ułatwia jej obróbkę plastyczną na zimno i spawanie. Nikiel podwyższa odporność stopu na korozję w warunkach kontaktu z kwasami solnym i siarkowym czy wodą morską.

Stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316) to austenityczna stal chromowo-niklowo-molibdenowa. Ze względu na dodatek molibdenu odporność na korozję w jej przypadku jest znacznie lepsza, w porównaniu z wieloma innymi stalami austenitycznymi. Posiada dobrą wytrzymałość na działanie kwasów nie ulegających utlenianiu oraz środki zawierające jony chloru. Szeroko wykorzystywana w przemyśle chemicznym, spożywczym, naftowym i petrochemicznym, czy przy budowie maszyn, elementach dekoracyjnych i wyposażeniu kuchni. W skład stopu poza żelazem wchodzą od 16,5 do 18,5% chromu, od 10 do 13% niklu, od 2 do 2,5% Molibdenu, do 2% manganu, do 1% krzemu i śladowe ilości siarki, fosforu, azotu czy węgla.

Viton oznaczany jako FPM lub FKM to Fluoroelastomer, który posiada dobrą odporność na wiele olejów, paliw, rozpuszczalników, kwasów i inne agresywne media. Należy również podkreślić bardzo dobrą odporność Vitonu na warunki atmosferyczne czy niepalność. Kauczuk ten jest kopolimerem monomerów zawierających fluor, w tym głównie fluorek winilidenu i sześciofluoropropylenu lub fluorku winilidenu i trójchloroetylenu. Jego nazwa jest zastrzeżona przez firmę DuPont .Kauczuk fluorowy nie jest odporny na stężone kwasy organiczne, ketony, estry i etery małocząsteczkowe (np. octan etylu, doksan), stężone roztwory ługu sodowego i kwasów oraz gorącą wodę i parę wodną. Uszczelki na bazie Vitonu wyróżniają się stabilnością wymiarów oraz wykazują się właściwościami samosmarującymi. Szczegółowa Tabela Odporności Chemicznej dostępna tutaj >>>

EPDM to terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy, rodzaj gumy charakteryzujący się dużą elastycznością i odpornością na załamania. Może pracować przy wyższej jak i niższej temperaturze zachowując swoje właściwości elastyczne. Materiał w porównaniu z innymi, wykazuje się bardzo dobrą odpornością na, zmiany temperatury, parcenie i ścieranie. Guma ta jest również odporna na działanie wielu lekkich chemikaliów w tym detergentów, roztworów mydła i środków piorących, płynów hamulcowych na bazie glikoli, lekkich kwasów i zasad, roztworów alkoholu, estrów i eterów oraz słoną wodę.

Zakres norm:

Norma ISO 1629 dotyczy stosowania nazewnictwa i sposobu oznaczania kauczuków, na podstawie budowy chemicznej ich łańcuchów polimerowych, aby usystematyzować i ułatwić rozpoznawalność tego typu materiałów w handlu.

Produkt zgodny z rozporządzeniem Parlamentu i Rady Unii Europejskiej (UE) 2019/1021, które dotyczy trwałych zanieczyszczeń organicznych, mogących na trwałe przenikać do środowiska, czy organizmów żywych. Zgodnie z tym rozporządzeniem, oraz zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (znanym jako REACH) wyroby proponowane przez producenta, spełniają normy ilościowe zawartych substancji. Pełna treść rozporządzenia w języku polskim dostępna tutaj >>>

Zgodnie z art. 33 rozporządzenia (EC) nr 1907/2006, zwanym rozporządzeniem REACH, producent informuje, iż użyty do produkcji złączek mosiądz, może zawierać więcej niż 0,1% masy całkowitej Ołowiu (Pb), który figuruje na tzw. "Liście Kandydatów" substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC). Ołów uważany jest za substancje niebezpieczną i figuruje pod numerem CAS: 7439-92-1. Pełny wykaz substancji znajduje się na stronie Agencji Chemikaliów Parlamentu Europejskiego, dostępnej tutaj >>>

Dodatkowo, wszystkie produkty KARASTO, podlegają okresowej kontroli jakości, w tym badaniu na obecność substancji ujętych w rozporządzeniu REACH. Dzięki temu uzyskujemy każdorazową pewność, że produkt nie będzie miał szkodliwego wpływu na zdrowie użytkowników.

Zastosowanie:

Pistolet do mycia przemysłowego gorącą wodą, kompatybilny z popularnymi systemami szybkozłączek GEKA (złącza kłowe), z gwintem wewnętrznym.

Pistolet może być z powodzeniem wykorzystywany w przemyśle przy oczyszczaniu powierzchni gorącą wodą. Znajdzie zastosowanie również w zakładach rzemieślniczych świadczących usługi czyszczenia, w przemyśle spożywczym do zachowania sterylności pomieszczeń i hal produkcyjnych, np. rzeźniach, przetwórstwie mięsa, przetwórstwie warzyw i owoców, czy też w kuchniach masowego żywienia np. do mycia naczyń. Z uwagi na wykonanie pokrywy z EPDM, pistolet nie nadaje się do użytku w miejscach gdzie mógłby być zewnętrznie narażony na oleje, smary, czy paliwa. Dzięki gumowemu pokryciu, odporny jest na przypadkowe uszkodzenia mechaniczne, co zapewnia mu bardzo długą żywotność. Takie samo pokrycie uchwytu, oraz dodatkowa ochrona za pomocą nieprzewodzącego ciepła teflonu, zapewnia izolację dłoni operatora od wpływu temperatury medium, dzięki czemu możliwa jest ciągła praca. Ochronny pałąk zabezpiecza pistolet przed przypadkowym użyciem.

Zestawienie funkcji pistoletu do mycia
Karasto-pistolet-23-1850-opis1 Karasto-pistolet-23-1850-opis2 Karasto-pistolet-23-1850-opis3 Karasto-pistolet-23-1850-opis4

Możliwość regulacji rodzaju i kształtu strumienia zraszającego, za pomocą umieszczonej z tyłu śruby z rowkiem. Regulacja sposobu zraszania od skoncetrowanego pojedynczego i silnego strumienia, po rozproszony strumień zraszający. Blokada spustu umożliwia zablokowanie pistoletu w funkcji pracy ciągłej.

Do stosowania z tymi pistoletami wyposażonymi w gwint wewnętrzny zalecamy użytkowanie złączy i uszczelnienia wykonanych z materiałów, o podobnej odporności na temperaturę. Dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów, powinny charakteryzować się większą odpornością na wysoką temperaturę, co jest niezbędnym elementem w procesach produkcji w wielu branżach. Złącza i ich uszczelki powinny być do przeznaczone do zastosowania w przemyśle spożywczym, złotniczym, farmaceutycznym, spirytusowym, w przetwórstwie i produkcji metali kolorowych, czy w oczyszczalniach ścieków.

Propozycje złączy do pistoletu do czyszczenia gorącą wodą

Karasto-zlacze-klowe-gz-aisi-opisowe-DVGW

Przyłącze kłowe GEKA® plus Z z gwintem zewnętrznym 1/2" wraz z wymienną uszczelką z NBR, wykonane ze stali nierdzewnej, o wytrzymałości nawet 40 bar, oraz atestem do przesyłu wody pitnej, która osobno jest dostępna tutaj >>>

Uszczelkę po zużyciu można wymienić, na oryginalny produkt dostępny tutaj >>>, albo zastąpić inną oryginalną uszczelką, których pełen asortyment dostępny jest tutaj >>>

Jeżeli aplikacja nie wymaga zastosowania materiałów z atestem do przesyłu wody pitnej, polecamy stosowanie złączy kłowych ze stali nierdzewnej z uszczelką odporną na temperaturę i wiele substancji chemicznych z FKM dostępną tutaj >>>, lub zastosowanie uszczelki dostępnej tutaj >>>

Urządzenie w zależności od zastosowanego przyłącza, pozwala na zastosowanie w bardziej wymagających warunkach przemysłowych, zwłaszcza w obsłudze pomieszczeń w których wymagane jest zachowanie czystości, lub gdzie wymagane jest oczyszczenie elementów z zabrudzeń za pomocą gorącej wody. Z powodzeniem mogą być również stosowane w myjniach przemysłowych, halach produkcyjnych, gdyż jego elementy wykazują się dobrą odpornością na większość środków myjących.

Propozycje urządzeń współpracujących z systemami złączy GEKA® Plus

Karasto-klowe-weze

System złączy kłowych GEKA® Plus, posiada wiele uniwersalnych zastosowań przemysłowych, może pracować z wieloma rodzajami węży, w zależności od aplikacji, od obciążenia pracą, warunków w jakich będą używane, oraz parametrów przesyłanych mediów. Warto również zwrócić uwagę, na tendencję węży do skręcania się, zaginania czy odporności na przecieranie, jeżeli zamierzamy używać węża np. na betonowym podjeździe przy domu. Przy aplikacjach przemysłowych, do których złącza mogą być wykorzystywane, warto dodatkowo zwrócić uwagę na odporność węży na temperaturę, ciśnienie, substancje chemiczne oraz atesty i normy dopuszczające produkty do użytku w określonych warunkach.

Do zastosowania w ogrodach przydomowych, na działkach rekreacyjnych, czy też do budowy systemów nawadniających trawniki, polecamy świetnie sprawdzający się ze zwijadłami czy bębnami, wąż ogrodowy dostępny tutaj >>>

Ponieważ złącza GEKA® doskonale sprawdzają się również przy zastosowaniach podciśnieniowych, często używane są w ogrodach, przydomowych gospodarstwach czy w rolnictwie do obsługi i transportu wody pobieranej ze stawu, jeziora, czy zwykłej beczki na deszczówkę. Do takich zastosowań potrzebny jest wąż ssawno-tłoczny, ze wzmocnieniem w formie spirali, aby nie dochodziło do zjawiska "zamknięcia się" przewodu podczas pracy. Do takich zastosowań polecamy wąż dostępny tutaj >>>

Złącza te również mogą pracować w aplikacjach przemysłowych, często do utrzymania czystości lub transportu mediów płynnych, które nie powinny być transportowane zwykłymi wężami ogrodowymi. Do takich przemysłowych, uniwersalnych zastosowań polecamy wąż techniczny dostępny tutaj >>>

Proponujemy całą gamę wyspecjalizowanych węży, wykonanych zarówno z wysokiej jakości tworzyw sztucznych, jak i gumy. Pełna oferta różnej jakości, jak i specjalizacji zastosowań węży przemysłowych dostępna jest tutaj >>>

polecane-zwijadla-GEKA-push-fit-kran

Właściwe przechowywanie i zabezpieczanie sprzętu ogrodniczego, w tym węży, przewodów, końcówek czy szybkozłączek, jest wbrew pozorom, bardzo istotnym elementem pracy w ogrodzie, zarówno w przydomowym obejściu, czy garażu, jak i przy profesjonalnej uprawie i utrzymaniu wielkopowierzchniowych terenów zielonych. Sposób przechowywania i zabezpieczania narzędzi, znacząco wpływa na ich stan, żywotność ale również na wygodę pracy. Właśnie w tym celu, aby zminimalizować przestrzeń zajmowaną przez sprzęt, zapewnić jego niezawodność oraz ułatwić jego obsługę stworzono całą rodzinę zwijadeł, bębnów czy prostych wieszaków naściennych. Pełen asortyment tej kategorii urządzeń ogrodowych dostępny jest tutaj >>>

W przydomowym garażu, gdzie nie ma zbyt wiele miejsca, czy też w małym warsztacie świetnie sprawdzi się lekki a jednocześnie wytrzymały wieszak naścienny na węże, wykonany z nierdzewnego lekkiego metalu, dostępny tutaj >>>

Przy warunkach, wymagających od sprzętu więcej mobilności niż naścienne zwijadła, świetnie sprawdzają się wózki na węże ogrodowe. Takie urządzenie sprawdzi się w wielu zastosowaniach przydomowych, rekreacyjnych ogródkach działkowych, czy też przy profesjonalnym utrzymaniu zieleni, uprawach przemysłowych i sadownictwie. Dzięki zastosowaniu wózka z nawiniętym wężem, operator nie jest obciążony uciążliwą w obsłudze wagą przewodu, a dodatkowo wąż nie jest narażony na przetarcia mogące powstać przy wleczeniu węża po ściernym podłożu (np. betonowy podjazd, betonowa posadzka w szklarni etc.). Wózki zapewniają również, tak jak w przypadku zwijadeł, idealne nawiniecie węża na bęben, zabezpieczenie przed skręcaniem i zaginaniem się węży. Dodatkowo wąż, nawet nawinięty na bęben wózka jest w pełni przepustowy. Polecamy wózek przemysłowy, przystosowany do pracy w systemie GEKA® dostępny tutaj >>>

Karasto-klowe-zawory

Nawadnianie w ogrodzie, czy obsługa przydomowej myjki, będzie niemożliwa, jeżeli nie będziemy mieli zasilania wodą i przyłącza do instalacji systemowej, lub wody deszczowej magazynowanej w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach. Dlatego oferujemy bardzo szeroki wybór kranów, przyłączy, zaworów i rozdzielaczy dostępny tutaj >>>

Do zaawansowanych zastosowań, gdy z jednego ujęcia wody, musimy obsłużyć dwie różne instalacje, np. zraszacz sektorowy do trawnika i jednocześnie myjkę w garażu, polecamy proste rozwiązanie rozdzielacza typu Y, dwudrożnego, z oddzielnymi regulowanymi zaworami, który dostępny jest tutaj >>>

W aplikacjach transportujących agresywne media do czyszczenia, lub do instalacji w podwyższonych warunkach bezpieczeństwa polecamy zawór ze stali nierdzewnej dostępny tutaj >>>

Karasto-klowe-uszczelki

System instalacji przesyłowych ze złączami kłowymi GEKA®, swoją żywotność zawdzięcza również prostej budowie i możliwości wymiany zużytych, często narażonych na uszkodzenia podczas pracy, części zamiennych. Elementem, który ulega największemu zużyciu podczas pracy złączy jest uszczelka, gdyż właśnie ona wykonuję jest narażona najbardziej na zmęczenie materiału. Przy zużyciu uszczelki może dochodzić do zjawiska "wydmuchiwania", czy też "wypychania" uszczelek. Mogą one być nieumyślnie uszkodzone podczas spinania złączy, lub mo0ntażu na złączu. Dlatego właśnie KARASTO dostarcza całą gamę uszczelek wykonanych z różnych materiałów, o różnych właściwościach, do różnych zastosowań. Oryginalne uszczelki GEKA® do złączy kłowych, najlepiej sprawdzają się ze złączami oryginalnymi i można je wymienić przy pierwszych oznakach zużycia. Zapewni to większą żywotność złączy oraz bezpieczeństwo użytkowników instalacji.

Przy aplikacjach związanych z przesyłem agresywnych mediów, zalecamy stosowanie uszczelek, z odpowiednimi atestami, spełniające normy dla materiałów agresywnych chemicznie. Takie uszczelki dostępnetutaj >>>

W momencie gdy uszkodzimy podczas użytkowania, drobny element, lub chcemy go wymienić na element o innych parametrach, mamy taką możliwość. Większość elementów jest dostępnych, w pojedynczych egzemplarzach, lub w specjalnych zestawach naprawczych. W odróżnieniu od innych dostępnych na rynku produktów, po wymianie drobnego elementu, urządzenie nadal jest w pełni funkcjonalne, podczas gdy wiele rozwiązań nadaje się tylko do utylizacji. Dzięki temu, mamy swój wkład w ochronę środowiska naturalnego, gdyż generujemy mniejszą ilość odpadów.

Posiadamy cały asortyment uszczelek GEKA® dostępnych w poszczególnych kategoriach złączy tutaj >>> i części zamiennych do urządzeń dostępnych tutaj >>>

Karasto-klowe-system

Intuicyjny, prosty w obsłudze i niezawodny systemem złączek kłowych GEKA®, ułatwia prace w ogrodnictwie, rolnictwie uprawnym i hodowlanym, w przemyśle czy budownictwie zmniejszając czas potrzebny na uciążliwą obsługę utrzymania instalacji. Oryginalne złącza dają gwarancję wysokiej jakości wykonania zapewniając większą żywotność i odporność na uszkodzenia mechaniczne dzięki zastosowaniu mosiądzu według restrykcyjnych parametrów i kontrolom jakości prowadzonym przez firmę. Szeroka gama gotowych rozwiązań, różnorodność figur, przejściówek i przyłączy daje możliwość pracy systemu zarówno z wężami o różnych średnicach, w różnych aplikacjach, wykonanych z różnych materiałów, bez potrzeby martwienia się o dopasowanie, co ma miejsce w wielu innych systemach złączy przemysłowych. Duża liczba gotowych urządzeń wyposażonych w złącza tego typu, pozwoli w pełni zaspokoić często wysokie wymagania stawiane przed instalacjami w przemyśle i rolnictwie.

System charakteryzuje się uniwersalnością zastosowań, dużą ilością urządzeń o wielorakim zastosowaniu, gwarancją wykonania i kompatybilności poszczególnych elementów. Aby dobrać kolejne urządzenia do rozbudowania możliwości systemu GEKA®, warto sprawdzić kategorię dostępną tutaj >>>100%
JAKOŚĆ
 
7500
Ponad 7500 rodzajów
węży i złączy
25 lat
Blisko 25 lat
doświadczenia
24h
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych

Potrzebują Państwo porady technicznej?

Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:

(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu dostarczania lepszej jakości usług. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.