Wsparcie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych


30.04.2024 11:02

Branża przetwórstwa tworzyw sztucznych, jest jedną z istotniejszych dziedzin aktywności gospodarczej w Polsce, zajmując trzecie miejsce pod względem wartości dodanej brutto w całym przetwórstwie przemysłowym, gdzie ustępuje jedynie produkcji żywności i wyrobów z metalu (dane wg "MM - Magazyn Przemysłowy"). Rodzi to zatem ogromne zapotrzebowanie na wszelkie urządzenia, które są wykorzystywane do obsługi tej branży.

W Intertechu doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego dostarczamy wysokiej jakości osprzęt do obsługi przetwórstwa tworzyw sztucznych, zwłaszcza elementów eksploatacyjnych, których jakość ma zapewnić długotrwałą sprawność i niezawodność w cyklu produkcyjnym. Stawiamy na rozwiązania, które nie będą narażać producentów na przestoje i straty spowodowane awariami drogich urządzeń, a jednocześnie zapewnią bezpieczeństwo obsłudze i środowisku naturalnemu. Dlatego też, Intertech jest autoryzowanym dystrybutorem wyrobów niemieckiego producenta LUDECKE, który dostarcza niezawodne rozwiązania złączy i szybkozłączy przemysłowych. Ponadto dostarczamy węże dedykowane i sprawdzone w przetwórstwie tworzyw sztucznych, w tym wysokiej jakości węże do regulacji temperatury i transportu granulatów.

przetworstwo-tworzyw-sztucznych

Szybkozłączki do regulacji temperatury

Złączki takie są stosowane do wygodnego i szybkiego podłączania form wtryskowych do instalacji odpowiadającej za regulację temperatury, oraz budowania instalacji przesyłających "chłodziwo". W Polsce popularnych jest kilka systemów takich szybkozłączy, które różnią się przede wszystkim profilem i rozmiarem wtyków. Najczęściej stosowane są systemy; nazywane "europejskim" lub "niemieckim" w oparciu o szybkozłącza HASCO, oraz system "międzynarodowy", lub "amerykański" w oparciu o profil wtyku DME. Decyzja o tym, który z tych systemów zastosować w budowie instalacji, jest uzależniony przede wszystkim od posiadanych maszyn i urządzeń, w których oryginalnie zamontowano jeden z tych systemów. Jednak nawet, jeżeli posiadane urządzenie będzie oparte o jeden z tych systemów, a musimy je podłączyć do innego, posiadamy pełną gamę redukcji i adapterów pomiędzy tymi systemami.

HASCO-DME

Rys. Porównanie profilów wtyków w systemie europejskim (HASCO) i amerykańskim (DME)

Szybkozłączki o profilu europejskim (HASCO)

LUDECKE w swojej ofercie posiada kilka rozmiarów szybkozłączek kompatybilnych z tym profilem wtyku, wykonanych z różnych materiałów, zarówno z mosiądzu, mosiądzu niklowanego czy z różnych rodzajów stali szlachetnej. Szybkozłączki te  posiadają również różne udogodnienia zapobiegające nieumyślnemu wypięciu, czy pomyłce przy podłączaniu.

Zestawienie rozmiarów szybkozłączy o profilu wtyku "europejskim":

profil

rozmiar

oznaczenie

materiał

kompatybilne

usprawnienia

esmc-dn2-7-LUDECKE-profil-wtyk

DN 2,7

ESHMC

mosiądz

HASCO Z 8

-

eshm-eshmt-eshme-eshmte-dn6-profil-wtyk-LUDECKE DN 6 ESHM mosiądz

PARKER S. 10
HASCO Z 8

opcjonalnie Security Lock

ESHMT mosiądz

PARKER S. 10
HASCO Z 8

Temp Secure®
ESHME stal szlachetna PARKER S. 10
HASCO Z 8

opcjonalnie Security Lock

ESHMTE stal szlachetna PARKER S. 10
HASCO Z 8
Temp Secure®

esh-esht-eshe-eshte-dn9-profil-wtyk-LUDECKE

DN 9 ESH mosiądz PARKER S. 11
HASCO Z 8
opcjonalnie Security Lock
ESHT mosiądz PARKER S. 11
HASCO Z 8
Temp Secure®
ESHE stal szlachetna PARKER S. 11
HASCO Z 8
opcjonalnie Security Lock
ESHTE stal szlachetna PARKER S. 11
HASCO Z 8
Temp Secure®

eshg-eshgt-eshgte-dn13-profil-wtyk-LUDECKE

DN 13 ESHG mosiądz PARKER S. 12
HASCO Z 8
opcjonalnie Security Lock
ESHGT mosiądz PARKER S. 12
HASCO Z 8
Temp Secure®
ESHGTE stal szlachetna PARKER S. 12
HASCO Z 8
Temp Secure®

Dobór rozmiaru szybkozłączek uzależniony jest od parametrów przepływu, który konieczny jest do utrzymania wymaganych w cyklu produkcyjnym parametrów przenoszenia i utrzymywania temperatury w formach wtryskowych. W celu zweryfikowania tego parametru, należy odczytywać wartości z poniższego wykresu. Parametry w poniższym schemacie ustalono dla przepływu wody w temperaturze 20º C.

przeplyw-wykres-HASCO

Bardzo upraszczając, rozmiar nominalny szybkozłączek, będzie zależał od wielkości maszyn i stosowanych w nich gabarytach form wtryskowych, im większa maszyna, tym będzie wzrastało zapotrzebowanie na przepływ czynnika chłodzącego, a co za tym idzie, będzie konieczne zastosowanie szybkozłączek o większym rozmiarze nominalnym (DN).  

Szybkozłącza o profilu międzynarodowym (DME)

LUDECKE w swojej ofercie posiada kilka rozmiarów szybkozłączek kompatybilnych z profilem wtyku złączy DME, które popularne są zwłaszcza w urządzeniach produkowanych w USA, stąd nazywane są również "typem amerykańskim". Podobnie jak szybkozłączki o profilu europejskim posiadają one również różne udogodnienia zapobiegające nieumyślnemu wypięciu, czy pomyłce przy podłączaniu.

Zestawienie rozmiarów szybkozłączy o profilu wtyku "międzynarodowym":

profil

rozmiar

oznaczenie

materiał

kompatybilne

usprawnienia

esdm-esdmt-esdmf-dn6-profil-wtyk-LUDECKE

DN 6 ESDM mosiądz

DME 1/4"

opcjonalnie Security Lock

ESDMT Temp Secure®
ESDMF

płaska uszczelka

esd-esdt-esdf-dn9-profil-wtyk-LUDECKE

DN 9 ESD mosiądz DME 3/8" opcjonalnie Security Lock
ESDT Temp Secure®
ESDF płaska uszczelka

Dobór rozmiaru uzależniony jest, podobnie jak w przypadku szybkozłączek kompatybilnych z HASCO, od parametrów przepływu, który konieczny jest do utrzymania wymaganych w cyklu produkcyjnym parametrów przenoszenia i utrzymywania temperatury w formach wtryskowych. W celu zweryfikowania tego parametru, należy odczytywać wartości z poniższego wykresu. Parametry w poniższym schemacie ustalono dla przepływu wody w temperaturze 20º C.

przeplyw-wykres-DME

Bardzo upraszczając, rozmiar nominalny szybkozłączy, będzie zależał od wielkości maszyn i stosowanych w nich gabarytach form wtryskowych, im większa maszyna, tym będzie wzrastało zapotrzebowanie na przepływ czynnika chłodzącego, a co za tym idzie, będzie konieczne zastosowanie szybkozłączy o większym rozmiarze nominalnym (DN).

Dodatkowe zabezpieczenia

W obydwu systemach, zastosowano wersje szybkozłączy dla większości rozmiarów, które posiadają różne systemy zabezpieczenia przed przypadkowym lub nieumyślnym rozpięciem. Takie dodatkowe zabezpieczenia zapobiegają utracie cieczy regulującej temperaturę podczas pracy, dzięki czemu urządzenia i produkty nie są narażone na nagłe zmiany parametrów produkcyjnych z powodu utraty ciśnienia w obiegu. Systemy te chronią również operatorów, przed skutkami wycieku czynnika o wysokiej temperaturze, chronią drogie maszyny i narzędzia przed uszkodzeniem, aż w końcu chronią środowisko naturalne przed skutkami wycieku, zwłaszcza gdy stosowany jest czynnik regulujący temperaturę o negatywnym wpływie na nie (glikol, olej).

Zawory jednostronnie odcinające, obustronnie odcinające i wolny przelot.

Zastosowanie zaworów automatycznie odcinających, jest jednym ze sposobów zabezpieczenia instalacji regulujących temperaturę przed wyciekiem czynnika chłodzącego. Jednak zastosowanie zaworu, wiąże się ze zmniejszeniem przepływu, ze względu na konstrukcję przelotu wewnątrz szybkozłączki. W każdym z rozmiarów są zarówno gniazda jak i wtyki dostępne w wersjach z zaworem jak i bez zaworu. Dlatego istnieją trzy kombinacje:

szybkozłączka, gniazdo

(cz. żeńska)

z wolnym przelotem

("bez zaworów")

zaw-wolny-przel

wtyk (cz. męska)

z wolnym przelotem

("bez zaworów")

Szybkozłączki bez zaworu, z wolnym przelotem, aby poprawnie funkcjonowały, mogą być łączone tylko z wtykami z wolnym przelotem, gdyż nie posiadają iglicy otwierającej zawór wtyku

Przy rozpięciu przewodów czynnik będzie wyciekać

szybkozłączka, gniazdo

(cz. żeńska)

z zaworem odcinającym

(jednostronnie odcinająca)

zaw-jedn-odc

 wtyk (cz. męska)

z wolnym przelotem

("bez zaworów")

Wszystkie szybkozłączki do Form Wtryskowych produkcji LUDECKE, które posiadają zawór, posiadają również "Iglicę", zatem można stosować do nich zarówno wtyki z zaworem oraz bez zaworu.

 

Przy rozpięciu przewodów z wtyku czynnik będzie wyciekać, a z przewodu z gniazdem nie

szybkozłączka, gniazdo

(cz. żeńska)

z zaworem odcinającym

(obustronnie odcinająca)

zaw-dwust-odc

 wtyk (cz. męska)

z zaworem odcinającym

(obustronnie odcinająca)

Przy rozpięciu przewodów, czynnik pozostanie wewnątrz

Przy dobieraniu szybkozłączy i wtyków z zaworem lub bez zaworu, istotny jest również kierunek przepływu czynnika zaznaczony na rysunkach, który jest najczęściej spotykanym kierunkiem, ponieważ większość szybkozłączek dostępnych na rynku posiada zawór odcinający. Natomiast większość najczęściej stosowanych wtyków jest bez zaworu. Dlatego kierunek od szybkozłączki do wtyku, pozwoli wykorzystać zawór odcinający znajdujący się w szybkozłączce. Oczywiście można zastosować kierunek odwrotny.

W przypadku wtyków "obustronnie odcinających" ważne jest aby szybkozłączka była również "obustronnie odcinająca" czyli posiadała iglicę, która otworzy zawór wtyku.

Prawidłowe połączenie:
1. Wtyk z "zaworem obustronnie odcinającym" połączony z szybkozłączką z "zaworem obustronnie odcinającym".

z1

2. Wtyk bez zaworu odcinającego tzw. "z wolnym przelotem" połączony z szybkozłączką z "zaworem obustronnie odcinającym".

z2

Nie można zastosować wtyku z "zaworem obustronnie odcinającym" do szybkozłączki do szybkozłączki z wolnym przelotem. Takie połączenie nie zadziała, ponieważ szybkozłączka musi posiadać iglicę, która podczas podłączenia wtyku otwiera jego zawór.

Błędne połączenie:
1. Wtyk "obustronnie odcinający", błędnie podłączony do szybkozłączki "jednostronnie odcinającej" z zaworem odcinającym, która nie posiada iglicy.

z3

Często popełnianym błędem przez użytkowników szybkozłączy do regulacji temperatury, jest odróżnienie gniazd z zaworem, od tych bez zaworu. W przypadku złączy wykonanych z mosiądzu, dla ułatwienia, producent wprowadził rozróżnienie wizualne, pomiędzy oboma typami. Gniazda bez zaworu posiadają niklowaną tuleję odłączającą, a te z zaworem, posiadają jednolity mosiężny kolor i oznaczone są literkami "AB" na końcu numeru katalogowego.

porwnanie-zawor-bez-MS

W przypadku szybkozłączek wykonanych ze stali szlachetnej, aby odróżnić od siebie te z zaworem, od tych z wolnym przelotem, musimy sprawdzić czy widać przelot przez złącze, tak jak na poniższej ilustracji. Oznaczenia numerów katalogowych, również się będą różnić tak jak w przypadku szybkozłączek wykonanych z mosiądzu końcówką "AB".

porwnanie-zawor-bez-SS

 

 

Kolorowe pierścienie identyfikacyjne

Kolejnym, prostym sposobem dodatkowego oznaczania przewodów i szybkozłączy, który pozwala na uniknięcie głównie omyłkowych połączeń, jest oznaczanie szybkozłączek za pomocą kolorowych pierścieni identyfikacyjnych, które dostępne są dla obydwu typów szybkozłączy do regulacji temperatury, zalecane do stosowania z wężami do szybkiego montażu typu PARKER Push Lock i GATES Lock-on. Przykład zastosowania pierścieni z wężem do szybkiego montażu, bez użycia obejm poniżej.

quick-fit-pierscienie-identyfikacyjne

Security Lock

System zabezpieczeń tego typu, jest opcją dodatkową dostępną dla szybkozłączek niemal w każdym rozmiarze, zarówno o profilu europejskim jak i międzynarodowym. Jako opcja dodatkowa dostępna jest dla szybkozłączek z serii: ESHM, ESHME, ESH, ESHE, ESHG, ESDM i ESD. Specjalnie zaprojektowany kształt tulei odłączającej, w formie wyżłobienia, które musi wpasować się w blokadę znajdującą się na korpusie szybkozłączki, aby możliwe było wpięcie wtyku. Zabezpiecza to połączenie przed nieumyślnym wypięciem przez operatora.

Zasada działania systemu "Security Lock"

Pozycja w której może nastąpić

odłączenie szybkozłączki od wtyku

Obrotowa tulejka

zabezpieczająca

Pozycja uniemożliwiająca

odłączenie szybkozłączki od wtyku

1 o1 4

Aby odróżnić złącza wyposażone w system Security Lock od zwykłych złączy, do ich numerów katalogowych dodawana jest duża litera "S".

Security-lock

 

Temp Secure®

Opatentowany przez LÜDECKE system dodatkowego zabezpieczenia szybkozłączek do regulacji temperatury "Temp Secure®", to system labiryntowego zabezpieczenia automatycznego połączeń przed nieumyślnym rozpięciem. Poza specjalnym kształtem tulei odcinającej, system wyposażony jest prostą identyfikację wizualną stanu połączenia, oraz specjalny system uszczelninia.

Szybka identyfikacja wizualna
zlacza-temp-control-secure zlacza-temp-control-unsecure
Złączę rozpięte - brak widocznego koloru Złącze zamknięte - widoczny zielony kolor

Połączenie ze sobą elementów wymusza automatyczną blokadę połączenia. Dodatkowe kodowanie kolorem na tulei blokującej wskazuje na prawidłowe i bezpieczne połączenie. Proces rozłączania można przeprowadzić nawet bez możliwości obserwacji (na ślepo) dzięki wymuszonemu prowadzeniu tulei blokującej. Wymaga to jednak celowego ręcznego odblokowania. Przypadkowe lub niezamierzone rozłączenie jest prawie niemożliwe. Co znacząco zwiększa bezpieczeństwo pracy, jak również zwiększenia bezpieczeństwa dla środowiska, czy zmniejsza ryzyko uszkodzenia maszyn produkcyjnych.

Instrukcja obsługi szybkozłączek
intrukcja-tempsecure-1 intrukcja-tempsecure-2 intrukcja-tempsecure-3
Krok 1. Wpięcie gniazda jednym ruchem do wtyku, strzałka wskazuje na odbezpieczone zamknięcie, brak zielonej identyfikacji wizualnej na szybkozłączce Krok 2. Dociśnięcie szybkozłączki. Strzałka wskazuje że Szybkozłączka, nie jest dociśnięta. Krok 3 Dociśnięcie złączki, powoduje otwarcie zaworu, strzałka wskazuje na miejsce identyfikacji, które wskazuje na prawidłowe spięcie szybkozłączki i otwarcie zaworu - kolor zielony
intrukcja-tempsecure-4 intrukcja-tempsecure-5 intrukcja-tempsecure-6
Krok 4. W celu odłączenia przewodu, należy chwycić wskazaną za pomocą strzałki tuleje odłączającą. Krok 5. Następnie należy tuleję przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, i podciągnąć do siebie. Krok 6. Szybkozłączka jest prawidłowo wypięta, a wskazany strzałką znacznik wizualny wskazuje na zamknięcie zaworu.

Zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń w przypadku szybkozłączek do regulacji temperatury w przetwórstwie tworzyw sztucznych przekłada się ekonomicznie, na mniejsze zużycie energii, gdyż dzięki zwiększeniu bezpieczeństwa połączeń, rzadziej dochodzi do wycieków i utraty czynnika regulującego temperaturę. Gdy stosujemy czynnik inny niż woda, jego straty również mogą być kosztowne. Ponadto, wypadki i awarie, powodują przestoje w cyklu produkcyjnym, co może być powodem utraty kontraktów ze względu na nieterminowość dostaw. Bezczynna załoga również generuje koszty.

Uszczelnienie

Standardowo szybkozłączki do regulacji temperatury posiadają uszczelki wykonane z gumy FKM, które odporne są na kontakt z wodą maksymalnie do 150ºC, z olejem do 200ºC czy powietrzem o temperaturze do 150ºC. Maksymalne ciśnienie pary wynosi 15 bar. Na specjalne życzenie, szybkozłączki mogą być wyposażone w uszczelki z innych materiałów, takich jak EPDM, który wykazuje odporność na inne czynniki chłodzące opartych o glikol, czy też FFKM, kauczuk o lepszej odporności na substancje agresywne chemicznie. W złączach z technologią "Temp Secure®" standardowo zamontowane są uszczelki z kauczukiem FKM o podwyższonych parametrach odporności, które mogą pracować z wodą w temperaturze maksymalnie do 180ºC, z olejem i powietrzem do 220ºC. 

Szybkozłączki do regulacji temperatury znajdują zastosowanie, również w innych gałęziach przemysłu do przesyłania różnych cieczy w tym agresywnych chemicznie, w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym, spożywczym, czy też przy zaawansowanych systemach druku 3D, inżynierii precyzyjnej, w laboratoriach badawczych czy w technologii "Clean room".

Rozbudowa instalacji

Atutem szybkozłączek LUDECKE, jest również ogromna ilość dostępnych figur, oraz ogromna ilość elementów służących do rozbudowy instalacji, dzięki czemu łatwo można ją modyfikować i przystosowywać do potrzeb "chwili". Szybkozłączki i wtyki zazwyczaj wyposażone są w jeden z rodzajów króćca do węża, albo do tradycyjnego montowania w wężach pod obejmy lub tuleje zaciskowe, albo do szybkiego montażu z wężami typu PARKER Push Lock i GATES Lock-on bez użycia obejmy. Dostępne są również figury z gwintami zewnętrznymi i wewnętrznymi zgodnymi z ISO 228 lub DIN 13, które mogą być ustawione pod różnymi kątami.  

sys-modulowy

Gwarancja jakości szybkozłączek

W Polsce popularnych jest wielu dostawców i producentów szybkozłączek do regulacji temperatury, którzy często aby obniżyć cenę swoich produktów, zaczynają poszukiwać oszczędności, głównie na materiałach, z których są one wykonane. Najprostszym sposobem aby sprawdzić jakość asortymentu poszczególnych dostawców, jest porównanie prostych parametrów, takich jak waga identycznych elementów. Nawet jeżeli wizualnie, szybkozłączki wydają się być identyczne, może się okazać, iż do ich konstrukcji, użyto tańszego stopu metali, lub użyto go mniej, przez co elementy zużywają się dużo szybciej. Szybkozłączki LÜDECKE zawsze są opatrzone logotypem producenta, dając gwarancję spełnienia zadeklarowanych parametrów pracy, a konkretne parametry łatwo można odnaleźć w często aktualizowanych katalogach producenckich. 

Szybkozłączki LÜDECKE zyskują coraz większą popularność wśród klientów, głównie za sprawą właśnie wysokiej jakości wykonania i w porównaniu do innych większą żywotnością, czy bezawaryjnością i powtarzalnością.

Węże do regulacji temperatury

Jest to specyficzna kategoria węży przemysłowych, które muszą posiadać określone cechy, aby skutecznie i pewnie pracować w trudnych warunkach. Od węży do regulacji temperatury w przetwórstwie tworzyw sztucznych wymaga się kilku cech:

- odporność na temperaturę, często przekraczającą 100ºC

- odporność na ciśnienie podobne jak w szybkozłączkach 16 bar

- wysoka elastyczność umożliwiająca tworzenie tzw. "mostków" w bliskich odległościach, bez tendencji do załamywania się i zamykania

- odporność na substancje stosowane w regulacji temperatury w formach wtryskowych, woda, glikol - EPDM, olej - NBR.

- powinien się łatwo układać przy tworzeniu instalacji

- powinien być stabilny wymiarowo, dając gwarancję że każdy jego odcinek będzie się wykazywał takimi samymi właściwościami

- dostępność różnych opcji kolorystycznych dla zróżnicowania instalacji

mostkowanie

Fot. Przykład mostkowania wykonanego na formie wtryskowej

W stałej ofercie posiadamy kilka rodzajów węży dedykowanych do budowy instalacji regulacji temperatury. Popularnym produktem do transportu wody lub glikolu jako czynnika regulującego temperaturę jest wąż z Niemiec TEMPERFORM. Jest to bardzo miękki i elastyczny wąż, co pozwala na łatwe prowadzenie podczas budowy instalacji. Jego budowa umożliwia łatwe tworzenie mostków w bliskich odległościach. Można nim przesyłać wodę, glikol i inne substancje służące do regulacji temperatury w formach wtryskowych, ale nie jest odporny na olej i nie nadaje się do stosowania z parą nasyconą. Zaleca się pracę z czynnikiem do 100ºC. Dostępny jest w kolorze czerwonym lub niebieskim, w dwóch wariantach wymiarów, 9,5 mm i 12,7 mm. Jest wężem zalecanym do montażu z tulejami zaciskowymi. 

weze-baggerman-temp

Identyczne parametry posiada wąż tempControl, produkowany specjalnie dla naszej firmy i dostępny wyłącznie w INTERTECHU. Można nim transportować czynnik w postaci wody lub glikolu o temperaturze do nawet 140ºC, wykonany jest z EPDM zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez użytkowników tak, aby umożliwiał instalacje wyjątkowo krótkich mostków. Obydwa węże są cenione przez użytkowników, za odporność na przecieranie się w kontakcie z metalowymi formami wtryskowymi. Wąż tempControl dostępny jest również w dwóch wersjach kolorystycznych i posiada dodatkowo wersję o średnicy wewnętrznej 19 mm.

weze-intertech-tempcontrol

W przetwórstwie tworzyw sztucznych stosuje się kilka sposobów łączenia szybkozłączek z wężami do regulacji temperatury. Najpowszechniej montuje się króćce w wężach za pomocą obejm, lub tulei zaciskowych. Drugi sposób to zastosowanie węży i króćców do szybkiego montażu.

W ofercie posiadamy węże multifunkcyjne GATES LOCK-ON PLUS które można stosować do szybkiego montażu bez obejm. Wąż wykonany jest z materiałów, które umożliwiają zastosowanie jako chłodziwa wody, glikolu, olejów hydrauliczne na bazie ropy naftowej oraz sprężonego powietrza. Jego zalecana temperatura pracy to 100ºC, chociaż krótkotrwale wytrzyma nawet 120ºC. Zewnętrzna warstwa wykonana z mieszanki NBR i PVC zwiększa jego odporność na zabrudzenia olejem hydraulicznym czy smarami. Dostępny jest w kilku wariantach kolorystycznych.

weze-gates-lockon-szybki-montaz

Węże do szybkiego montażu, można stosować z króćcami dedykowanymi do takiego montażu, ważne jest jednak, aby nie pomylić ich ze zwykłymi króćcami.

bez-obejm-quick-fit

Porównując ze sobą profile króćców dedykowanych do montażu bez obejm, oraz do montażu pod obejmy i tuleje, łatwo zauważyć różnicę. Króćce do szybkiego montażu posiadają trzy charakterystyczne trójkątne karby, przeciwdziałające zsuwaniu się końcówki węża. Standardowy króciec, takich karbów nie posiada, tylko pogrubioną końcówkę, która ułatwia montaż obejmy. Różnica ta jest także w oznaczaniu numerów katalogowych, króćce standardowe posiadają w oznaczeniu literkę "L".

Dla przykładu widoczne na zdjęciach szybkozłączki posiadają numery:

ESH ... T - szybkozłączka DN 9 - profil HASCO - bez zaworu - do szybkiego montażu

ESH ... TL - szybkozłączka DN 9 - profil HASCO - bez zaworu - pod zacisk lub opaskę

Montaż przewodów z obejmami lub tulejami zaciskowymi

Szybkozłącza do regulacji temperatury, z króćcami przeznaczonymi do montażu w wężach tradycyjnych, mogą być montowane za pomocą opasek ślimakowych (np. HS), gdzie konieczne jest użycie śrubokrętu, za pomocą zacisków uszowych (np. ZOS), które można zamontować za pomocą kombinerek, lub tulei zaciskowych (np. LPH) do zaciskania których rekomendujemy specjalną zaciskarkę. W ofercie posiadamy szeroki wybór opasek, zacisków i obejm różnych producentów, które można stosować do montażu przewodów do regulacji temperatury.

zaciski-ludecke

Każdy ze sposobów zaciskania węży posiada swoje wady i zalety. Obejmy ślimakowe, dla przykładu, mogą zajmować zbyt dużo miejsca, w ciasnych przestrzeniach powodując narażenie węży na uszkodzenia w trakcie instalacji formy wtryskowej na maszynie, przez odstające śruby z mechanizmu zaciskowego. Ich zaletą niewątpliwie jest możliwość wielokrotnego montażu i demontażu.

W przypadku zacisków uszowych, ich wadą jest jednorazowość, oraz możliwość nieodwracalnego uszkodzenia końcówek węża przy montażu, czy też nietrwałość, zaletą niewątpliwie jest prostota obsługi.

Montaż tulei zaciskowych, jest bardzo pewnym i trwałym sposobem uzbrajania węży. Brak odstających elementów znacząco zmniejszają narażenie przewodów na uszkodzenia podczas montażu. Wadą jest ich jednorazowość i konieczność użycia specjalnych narzędzi do montowania przewodów. Jednak pewność i niezawodność tego sposobu montowania przewodów powoduje, iż jest to najczęściej stosowana w przemyśle metoda.

zaciskanie-tulei

Transport granulatów, wentylacja i suszenie

transport-granulatu

W przetwórstwie tworzyw sztucznych, węże są także stosowane do przesyłu granulatów, oraz proszków z substancjami wspomagającymi, takimi jak plastyfikatory, barwniki, antypireny, antystatyki, antyoksydanty itd.. Ponadto w procesach produkcyjnych, na halach stosowane są systemy wentylacyjne i odciągowe, oraz węże dostarczające powietrze w suszarkach granulatów. Do każdego z tych zastosowań stosuje się węże o innych parametrach, które często są wykonywane z innych materiałów. W systemach tych można również stosować złącza stosowane do transportu materiałów ciernych, jak i dedykowane szybkozłącza.

Szybkozłącza do przesyłu granulatów

Wśród wielu systemów złączy przemysłowych wykorzystywanych przy transporcie granulatów tworzyw sztucznych na uwagę zasługuje system dedykowany i zaprojektowany do tego zadania, który łączy w sobie cechy złączy do transportu materiałów ciernych i szybkozłączy znanych z układów regulacji temperatury w formach wtryskowych. LÜDECKE zapropojektowało system "Soft Flow", czyli szybkozłącza o DN 41 przeznaczone do transportu ciśnieniowego i podciśnieniowego materiałów sypkich, w tym do podciśnieniowego transportu granulatów w przemyśle tworzyw sztucznych.

soft-flow-ludecke

System szybkozłączy SoftFlow stanowi doskonałą alternatywę dla popularnych systemów złączy przemysłowych, które często wymagają więcej operacji przy obsłudze wpinania i rozpinania przewodów. Zasada działania tego systemu, przypomina szybkozłączki znane z mniejszych rozmiarów szybkozłączek do regulacji temperatury. Zamknięcie następuje, gdy po odciągnięciu tulei odłączającej oraz wetknięciu wtyku, kulki ustawiają się na kołnierzu profilu wtyku. Zaciągnięcie tulei odłączającej, dociska kulki, które zabezpieczają wtyk przed wypięciem.

soft-flow-ludecke-rysunek

Szybkozłącza SoftFlow o DN 41 i średnicy wtyku 49 mm charakteryzują się wysoką trwałością i odpornością na zużycie, zwłaszcza ścieranie, dzięki korpusowi wykonanemu ze stali szlachetnej, który zapewnia doskonały poślizg dla medium. Posiadają pełny i niczym nie utrudniony przelot, dzięki prostemu przejściu bez zwężenia profilu. Złącza są bardzo lekkie i łatwe w obsłudze. Złącza mogą pracować również z materiałem przesyłanym próżniowo, dzięki pierścieniom uszczelniającym, które można łatwo i szybko wymienić ręcznie w razie potrzeby.

Pneumatyczny transport granulatów

transport-granulatu-PU

Wszędzie tam, gdzie dostarczanie granulatu do ekstruderów bezpośrednio z worków nastręcza problemy, stosuje się węże trudnościeralne, zazwyczaj wykonane z poliuretanu na bazie poliestrów, o doskonałej ścieralności, dobrej odporności chemicznej, odporności mechanicznej na rozdzieranie. Węże te muszą być antystatyczne. Na polskim rynku dostępnych jest ogromna ilość węży tego typu. Jedną z istotniejszych cech, na którą musimy zwrócić uwagę, dobierając wąż, to grubość ścianek. Węże foliowe, mają cienką ściankę do 0,7 mm, która może ulegać uszkodzeniom podczas eksploatacji z granulatem o większej gramaturze. Mogą one również nie sprostać zapotrzebowaniu na ciśnienie. Węże o grubszych ściankach, dla odmiany mogą okazać się zbyt ciężkie, zbyt sztywne i problematyczne przy manewrowaniu.

Do takich zastosowań polecamy dwa równoważne produkty, które sprawdzają się w większości aplikacji u klientów. Wąż odciągowy z poliuretanu poliestrowego, produkowany przez hiszpańską firmę ESPIROFLEX, o grubości ścianki 1,6 mm, ze stalową spiralą pokrytą miedzią - POLIURETANO FLEX HD 1.6 EST. Wąż ten przeznaczony jest do odsysania bardzo mocno ścierających drobin stałych takich jak opiłków metalu, drewna, oraz powietrza z drobinami żywności, jak nasiona zbóż, ścinki słomy, kasze, ale również granulaty tworzyw sztucznych. Wąż ma cienkie ścianki i jest falisty, dla ułatwienia transportu sprężyna jest składana i należy go rozciągnąć przed użyciem. Wykonanie z poliuretanu, zapewnia odporność na ścieranie, dzięki czemu wydłużona jest żywotność węża przy pracy ze ścierającymi powierzchnie materiałami. Spirala, powoduje, że wąż może pracować z podciśnieniem, a jednocześnie odprowadza gromadzące się podczas pracy ładunki elektryczne, dzięki temu może pracować w strefach zagrożonych wybuchem ATEX. Wąż jest lekki, dzięki czemu, nawet przy dużych średnicach łatwiej jest nim operować, niż zbrojonymi wężami trudnościeralnymi.

Kolejnym polecanym wężem w takich aplikacjach jest wąż niemieckiego dostawcy AIRDUC PUR 355 AS. Wąż ten posiada tożsame parametry techniczne, oraz używany jest w takich samych aplikacjach, jednak nie posiada zbytecznych w tym wypadku dopuszczeń do kontaktu z żywnością.

Pełna gama węży odpornych na ścieranie o różnych parametrów użytkowych, od różnych dostawców, dostępna jest w kategorii węży trudnościeralnych. W przypadku wątpliwości przy doborze właściwego węża, który najlepiej sprawdzi się w konkretnych aplikacjach produkcyjnych, nasi doradcy przygotują ofertę wariantową, która pomoże przy doborze produktu.

Wentylacja hal produkcyjnych

Przetwórstwo tworzyw sztucznych, często wiąże się z emisją szkodliwych dla zdrowia pracowników oparów, które trzeba usuwać z hal produkcyjnych za pomocą wydajnych instalacji wentylacyjnych. Opary te często wiążą się z intensywnym, trudnym do zniesienia zapachem, który jest bardzo uciążliwy dla pracowników. Zadbanie o odpowiednią wentylacje i filtrowanie powietrza okazuje się często kluczowe dla utrzymania cyklu produkcyjnego, czy spełnienia wymogów BHP. Węże stosowane do budowy takich wentylacji, powinny się charakteryzować miedzy innymi dobrą odpornością chemiczną, odpornością na podciśnienie, być lekkie oraz umożliwiać łatwe prowadzenie. Pełną gamę różnych rozwiązań znajdują się w kategorii węży wentylacyjnych, do odciągu dymu spalin, oparów czy kurzu. Warto również zapoznać się Tabelą Odporności Chemicznej, w celu dobrania materiału z którego wąż jest wykonany, do aplikacji w konkretnym rozwiązaniu.

Wśród wielu rozwiązań polecamy wąż hiszpańskiego producenta, czyli VENTILAZIONE ® / LDA Jest to niezawodny produkt wykonany z gumy termoplastycznej i wzmocniony spiralą z stali ocynkowanej, zaprojektowany specjalnie do skutecznego odprowadzania spalin, oparów, dymu i gazów powstałych np. w procesie przetwórstwa tworzyw sztucznych. Jest wszechstronnym wężem, który sprawdza się w przy budowie systemów wentylacyjnych różnych sektorach gospodarki, takich jak przemysł, rzemiosło i rolnictwo. Co ważne, wąż jest antystatyczny i ognioodporny zgodnie z normą UL 94 HB, co zapewnia bezpieczeństwo podczas użytkowania.

wentylacja-tkaninowy

Innym rozwiązaniem mogą być węże tkaninowe, takie jak VENTILAZIONE ® / LDA, czy CP PE 457, które charakteryzują się bardzo lekką konstrukcją, odpornością chemiczną i łatwością prowadzenia. Nasi doradcy pomogą znaleźć i dobrać również wyspecjalizowane węże wentylacyjne, z materiałów odpornych na konkretne substancje chemiczne, które będą sprawdzać się przy usuwaniu z pomieszczeń oparów i dioksyn powstałych przy przetwórstwie bardziej wymagających tworzyw sztucznych. Dla przykładu:

  • Podczas przetwarzania PVC mogą wydzielać się opary kwasu solnego oraz dioksyny, zwłaszcza gdy materiał jest podgrzewany powyżej jego temperatury rozkładu. Dioksyny są szczególnie toksyczne, mogą powodować problemy zdrowotne, w tym problemy z układem oddechowym, rakotwórcze i wpływać na układ hormonalny.
  • PE jest stosunkowo bezpieczny w przetwórstwie, ale przy bardzo wysokich temperaturach może wydzielać opary aldehydów i innych związków organicznych, które mogą być drażniące dla oczu i dróg oddechowych.
  • Podczas przetwarzania PA mogą wydzielać się opary kaprolaktamu, szczególnie w przypadku poliamidu PA6. Kaprolaktam może działać drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe.
  • PP jest stosunkowo bezpieczny w przetwórstwie. Może wydzielać niewielkie ilości aldehydów i węglowodorów przy bardzo wysokich temperaturach.
  • Przy przetwarzaniu POM mogą wydzielać się formaldehyd i inne aldehydy, które są toksyczne i kancerogenne. Formaldehyd jest silnie drażniący dla oczu, skóry i dróg oddechowych.
  • ABS podczas przetwórstwa może wydzielać styren i akrylonitryl, które są toksycznymi parami. Styren jest znany ze swoich potencjalnie rakotwórczych właściwości i może wpływać na układ nerwowy.
  • EVA podczas przetwarzania wydziela głównie acetyloaceton, który może działać drażniąco na oczy i drogi oddechowe.
  • Podczas nagrzewania PTFE powyżej 300°C, może dochodzić do wydzielenia się toksycznych gazów, w tym fluorowodoru i innych fluorowcowanych związków. Gaz fluorowodorowy jest wyjątkowo niebezpieczny, może powodować poważne uszkodzenia płuc i innych organów, jest również bardzo korozyjny.

Suszenie granulatu

Oddzielną kategorie będą stanowić węże, które są stosowane do dostarczania i odbioru gorącego powietrza stosowanego w suszarniach granulatów. Węże w tej aplikacji muszą charakteryzować się przede wszystkim trwałą odpornością na wysokie temperatury, co powoduje że muszą być wykonane z materiałów, dobrze znoszących pracę w takich warunkach.

suszenie

Najczęściej spotykanymi wężami w takich instalacjach, są węże wentylacyjne zbudowane z włókna szklanego pokrytego silikonem ze stalową spiralą. Taką konstrukcje ma wąż  ESPIROSILICONE, który może pracować w zakresie temperatur od -70°C do +260°C, jest antystatyczny i samogasnący. Podobnie jak wąż do zimnego i gorącego powietrza SIL 391 ONE, który zbudowany jest z tkaniny z włókna szklanego powlekanego silikonem. Dla aplikacji wymagających wyższych temperatur i odporności na chemikalia można dobrać węże wentylacyjne wysokotemperaturowe. Jednak nie zawsze przy suszeniu granulatów, potrzebna jest odporność na aż tak wysokie temperatury, w takich rozwiązaniach sprawdzi się wąż wykonany z polietylenu, o dobrej odporności chemicznej taki jak PROTAPE TPE 321 REINFORCED.

Podsumowanie

Dzięki doświadczeniu i rozlicznym kontaktom z przedsiębiorstwami zajmującymi się przetwórstwem tworzyw sztucznych, często pod konkretne zastosowania przemysłowe, nasi doradcy doskonale znają problemy z którymi na co dzień zmaga się ta branża. Pozwala to im na trafny dobór asortymentu wspomagającego tą gałąź przemysłu, o czym świadczą kilometry dostarczonych węży i tysiące sztuk szybkozłączy. Stała i długoletnia współpraca z producentami dostarczającymi wysokiej klasy produkty dedykowane dla tej branży, podyktowane jest chęcią dostarczania najlepszych dostępnych produktów, które swoją jakością będą zapewniać użytkownikom sukces ekonomiczny. 

Serdecznie zachęcamy do współpracy zarówno przedsiębiorstwa obsługujące utrzymanie ruchu w przetwórstwie tworzyw sztucznych, jak i samych producentów. Chętnie podzielimy się naszymi doświadczeniami i wspólnie zastanowimy się nad rozwiązaniem palących problemów. Jeżeli będziemy w stanie, dostarczymy gotowe rozwiązanie, które będzie wsparciem dla producentów.

100%
JAKOŚĆ
 
7500
Ponad 7500 rodzajów
węży i złączy
25 lat
Blisko 25 lat
doświadczenia
24h
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych

Potrzebują Państwo porady technicznej?

Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:

(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu dostarczania lepszej jakości usług. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.