Zawór Kulowy - do Gazu - z Mosiądzu Niklowanego - KARASTOZawór kulowy z mosiądzu niklowanego, z gwintami wewnętrznymi. Zgodny z normami dotyczącymi przesyłu gazu DIN DVGW NG-4312BN7046, MOP 5. Przeznaczony do przesyłu gazu, w instalacjach i systemach dystrybucji gazu ziemnego, dlatego dla odróżnienia posiada żółtą rączkę. Stosowany głównie w przemyśle i zastosowaniach gospodarczych. Pełny przepływ, maksymalne ciśnienie pracy zgodnie z normą DIN EN 331 wynosi 5 bar. Czytaj więcej!


Poprzedni Następny Wróć do kategorii
Zobacz PEŁNĄ ofertę GEKA na dedykowanej stronie KLIKNIJ I SPRAWDŹ

  • Normy: DIN DVGW NG-4312BN7046, MOP 5.
  • Materiał: Korpus: Mosiądz CW617N niklowany; kula: mosiądz CW617N chromowany. Wrzeciono: Mosiądz CW614N; dźwignia, stalowa, lakierowana na żółto.
  • Ciśnienie gazu: Max. 5 bar zgodnie z DIN EN 331.
  • Zakres temperatur: Woda od 0 °C do +100 °C; powietrze -20 °C do +220 °C.
  • Uszczelnienie: Kula uszczelniona pierścieniami z PTFE; Wrzeciono z jednym o-ringiem z FKM (Fluoroelastomer) i jednym z NBR.

gwint wewn.

NW [mm]

A [mm]

C [mm]

D [mm]

nr id

nr artykułu

1/4" 10 51 40 80 5614 68.5614
3/8“ 10 60 40 80 5600 68.5600
1/2“ 13 75 50 89 5601 68.5601
3/4“ 17.5 80 59 113 5603 68.5603
1" 24 90 63 113 5604 68.5604
1 1/4" 30 110 77 138 5606 68.5606
1 1/2" 37 120 91 157.3 5607 68.5607
2" 47 140 97 157.3 5609 68.5609

Właściwości użytych materiałów i zastosowanie.

Zawór kulowy do gazu z gwintami wewnętrznymi z pełnym przepływem, z mosiądzu niklowanego, z uszczelkami z PTFE, FKM i NBR.

Ogólne właściwości materiałów:

Mosiądz niklowany stosuje się dla zachowania fizycznych właściwości którymi charakteryzuje się mosiądz, ale potrzebna jest odporność powierzchni wyrobu na śniedzenie, czyli zjawisko korozji metalu, oraz zabezpiecza przed zjawiskiem odcynkowania, które polega na wypłukiwaniu ze struktury stopu atomów cynku. Dochodzi do tego zjawiska w środowisku zawierającym chlor, który rozpuszcza cynk i doprowadza do zgąbczenia materiału. Taki materiał traci wówczas wytrzymałość, co może skutkować w przypadku przewodów przesyłowych, uszkodzeniem mienia, zdrowia a nawet życia operatorów. Na odcynkowanie mosiądzu wpływ ma również praca przy wysokich temperaturach, oraz w kwaśnym środowisku (substancje o niskim pH). Nałożona na mosiądz warstwa ochronna z czasem ulega mechanicznemu ścieraniu. Zwykle ten proces jest bardzo powolny i może trwać kilka lat.

Elementy wykonane z tego materiału znajdują zastosowanie zwłaszcza przy przesyle niskociśnieniowym w niskich temperaturach. Najczęściej stosowany do wody i nieagresywnych mediów w ogrodnictwie, w rolnictwie i przy lekkich zastosowaniach przemysłowych, zwłaszcza związanych z utrzymaniem czystości. Mosiądz może być również wykorzystywany w instalacjach do przesyłu nieagresywnych mediów gazowych. Materiał ten jest odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, jednak nie zaleca się narażenia go na szybkie ścieranie mechaniczne.

Politetrafluoroetylen czyli PTFE to polimer fluorowy, który otrzymuje się poprzez polimeryzację tetrafluoroetylenu. Materiał powszechnie znany pod nazwą handlową teflon, ale również polyflon czy tarflen. Jest termoplastem o wysokiej sprawności i właściwościach semikrystalicznych. Materiał ten uważa się za jeden z najbardziej stabilnych termicznie, wyróżnia się bardzo dużą odpornością na działanie niemal każdego znanego pierwiastka, związku chemicznego czy rozpuszczalnika. Stosowany jest między innymi do wyrobu aparatury chemicznej, do budowy maszyn, w kriotechnice, technice filtracyjnej, medycznej czy w przemyśle spożywczym.

Viton oznaczany jako FPM lub FKM to Fluoroelastomer, który posiada dobrą odporność na wiele olejów, paliw, rozpuszczalników, kwasów i inne agresywne media. Należy również podkreślić bardzo dobrą odporność Vitonu na warunki atmosferyczne czy niepalność. Kauczuk ten jest kopolimerem monomerów zawierających fluor, w tym głównie fluorek winilidenu i sześciofluoropropylenu lub fluorku winilidenu i trójchloroetylenu. Jego nazwa jest zastrzeżona przez firmę DuPont .Kauczuk fluorowy nie jest odporny na stężone kwasy organiczne, ketony, estry i etery małocząsteczkowe (np. octan etylu, doksan), stężone roztwory ługu sodowego i kwasów oraz gorącą wodę i parę wodną. Uszczelki na bazie Vitonu wyróżniają się stabilnością wymiarów oraz wykazują się właściwościami samosmarującymi.

NBR zwany potocznie gumą olejoodporną jest kopolimerem butadienu i akrylonitrylu, procentowy skład tych związków decyduje o jej odporności na oleje i niską temperaturę. Może pracować od -20°C do +70°C dla gorącej wody, czy nawet +164°C dla pary wodnej. Guma ta wykazuje odporność na oleje silnikowe, opałowe, transformatorowe, smary, płyny hydrauliczne, węglowodory alifatyczne, propan, butan, benzynę, alkohole, wodne roztwory soli, rozcieńczone kwasy i zasady w niewysokich temperaturach. Świetnie pracuje w ścisku, przy dużych ciśnieniach. Guma ta wykazuje niską odporność na oleje i smary silikonowe, płyny hamulcowe na bazie glikolu, ciecze hydrauliczne typu HFD, stężone kwasy i ługi, węglowodory aromatyczne i chlorowane (np. benzen, tri), estry.

Normy

Norma ISO 1629 dotyczy stosowania nazewnictwa i sposobu oznaczania kauczuków, na podstawie budowy chemicznej ich łańcuchów polimerowych, aby usystematyzować i ułatwić rozpoznawalność tego typu materiałów w handlu.

Norma DIN DVGW NG-4312BN7046, MOP 5 zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące konstrukcji, materiałów, wytrzymałości oraz funkcji zaworów kulowych stosowanych w systemach dystrybucji gazu ziemnego. Ponadto, określa wymagania dotyczące badań, które muszą być wykonane na tych zaworach, aby uzyskać certyfikat zgodności z normą. Badania te obejmują m.in. badania szczelności, wytrzymałości na ciśnienie oraz testy funkcjonowania. Norma ta gwarantuje, że zawory kulowe spełniają wysokie standardy jakości oraz bezpieczeństwa niezbędne dla zastosowań w przemyśle gazowniczym.

Norma DIN EN 331 to europejska norma techniczna, która dotyczy zaworów kulowych stosowanych w instalacjach przesyłających gaz ziemny i propan-butan dla zastosowań domowych i przemysłowych. Norma ta określa wymagania dotyczące konstrukcji, materiałów, wydajności oraz testowania zaworów kulowych, aby zapewnić ich bezpieczeństwo, niezawodność i trwałość. obejmuje zawory kulowe o średnicach od DN 6 do DN 150 i maksymalnym ciśnieniu roboczym do 5 barów (PN 5) dla gazu ziemnego oraz do 20 barów (PN 20) dla propan-butanu.

Produkt zgodny z rozporządzeniem Parlamentu i Rady Unii Europejskiej (UE) 2019/1021, które dotyczy trwałych zanieczyszczeń organicznych, mogących na trwałe przenikać do środowiska, czy organizmów żywych. Zgodnie z tym rozporządzeniem, oraz zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (znanym jako REACH) wyroby proponowane przez producenta, spełniają normy ilościowe zawartych substancji. Pełna treść rozporządzenia w języku polskim dostępna tutaj >>>

Zgodnie z art. 33 rozporządzenia (EC) nr 1907/2006, zwanym rozporządzeniem REACH, producent informuje, iż użyty do produkcji złączek mosiądz, może zawierać więcej niż 0,1% masy całkowitej Ołowiu (Pb), który figuruje na tzw. "Liście Kandydatów" substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC). Ołów uważany jest za substancje niebezpieczną i figuruje pod numerem CAS: 7439-92-1. Pełny wykaz substancji znajduje się na stronie Agencji Chemikaliów Parlamentu Europejskiego, dostępnej tutaj >>>

Zastosowanie:

Zawory kulowe to rodzaj zaworów przepustowych, które służą do regulacji przepływu mediów, takich jak ciecze, czy gazy w różnych systemach i instalacjach przesyłowych. Zawory kulowe cechują się prostą konstrukcją, szybkim działaniem oraz wysoką niezawodnością, co sprawia, że są powszechnie stosowane w przemyśle. Zasada działania zaworu kulowego opiera się na obrotowej kuli z otworem, która umieszczona jest we wrzecionie zaworu. Kula ta może obracać się o 90 stopni, co pozwala na otwarcie lub zamknięcie przepływu medium. Gdy otwór w kuli jest zgodny z kierunkiem przepływu medium, zawór jest otwarty, co pozwala na swobodny przepływ. Natomiast gdy kula zostaje obrócona o 90 stopni, otwór staje się prostopadły do kierunku przepływu, blokując go całkowicie. Obrót kuli w zaworze kulowym może być kontrolowany za pomocą dźwigni, pokrętła.

Zawory kulowe są cenione za swoją prostą konstrukcję, łatwość obsługi, szybkie otwieranie i zamykanie, niskie opory przepływu oraz długą żywotność. Ze względu na te zalety, znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu, takich jak przemysł chemiczny, spożywczy, farmaceutyczny, energetyczny czy instalacje wodociągowe i gazowe.

Ponieważ zawór działa na zasadzie otwórz / zamknij, nie nadaje się do regulacji siły przepływu strumienia medium, co jednocześnie zapobiega jego „przeciekaniu”, które łatwo przeoczyć. Zawór w momencie gdy stwierdzimy drobne wycieki, jest niesprawny i wymaga natychmiastowej wymiany.

Dzięki wykonaniu zgodnie z restrykcyjnymi normami, dotyczącymi przesyłu gazu ziemnego, zawór jest bezpiecznym i optymalnym rozwiązaniem w instalacjach do przesyłu gazu ziemnego, zarówno w trudnych warunkach przemysłowych, jak i w domowych rozwiązaniach gospodarczych. Stosowany w wielu gałęziach przemysłu, zwłaszcza wszędzie tam, gdzie wykorzystywany w procesie produkcyjnym jest gaz ziemny, np w piekarniach, hutach czy w gastronomi, ale i do zasilania ogrzewania w ciepłownictwie, czy produkcji nawozów sztucznych, granulatów tworzyw etc. 

100%
JAKOŚĆ
 
5000
Ponad 5000 rodzajów
węży i złączy
22 lata
Ponad 22 lata
doświadczenia
24h
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych

Potrzebują Państwo porady technicznej?

Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:

(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu dostarczania lepszej jakości usług. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.