Szybkozłączka z Króćcem pod Kątem 90° ze Stali Szlachetnej - Rozmiar 9 - DN 6 - Typ ESHMTE - Temp Secure - LUDECKESzybkozłączki (gniazda) z króćcem do węża pod kątem prostym, przeznaczone do stosowania w układach regulacji temperatury, za pomocą gorącej i zimnej wody oraz oleju. Wykonane ze stali szlachetnej, z uszczelnieniem FKM. Szybkozłączka kompatybilna z systemem HASCO Z 8. Stosowane m.in. w przemyśle przy wyrobie elementów z tworzyw sztucznych. Zalecane przy technologiach "clean-room". Wyposażone w system bezpieczeństwa TempSecure, umożliwiający szybką wizualną identyfikację stanu połączenia. Czytaj więcej!


Poprzedni Następny Wróć do kategorii
Zobacz PEŁNĄ ofertę LUDECKE na dedykowanej stronie KLIKNIJ I SPRAWDŹ

eshm-eshmt-eshme-eshmte-dn6-profil-wtyk-LUDECKE

  • Ciśnienie robocze [bar]: 15.
  • Temperatura pracy [°C]: od -20 do +220.
  • Materiał przyłącza, korpusu zaworu, zaworu, tulei odłączającej: stal szlachetna 1.4305.
  • Materiał sprężyny, pierścienia ustalającego,: stal szlachetna 1.4310.
  • Materiał kulek: stal szlachetna 1.4034
  • Medium: powietrze, woda, olej i inne.
  • Uszczelnienie: Special-Hitec-FKM.

Ø węża

DN

L

d

długość

króćca

d1 przelot

waga

[g]

zawór

nr artykułu

9 6 56 8 22,5 9 6 88 bez ESHMTE 9 TL90
9 6 56 8 22,5 9 6 88 odcinający ESHMTE 9 TL90AB
  • L - długość całkowita.

szybkozłączka, gniazdo (cz. żeńska) →← wtyk (cz. męska)

zaw-jedn-odc

Szybkozłączka z Zaworem Odcinającym

("jednostronnie")

szybkozłączka, gniazdo (cz. żeńska) →← wtyk (cz. męska)

zaw-dwust-odc

Szybkozłączka z Zaworem Odcinającym

("obustronnie")

szybkozłączka, gniazdo (cz. żeńska) →← wtyk (cz. męska)

zaw-wolny-przel

Szybkozłączka z Wolnym Przelotem

("bez zaworów")

Wszystkie szybkozłączki w grupie "do Form Wtryskowych", które posiadają zawór, posiadają również "Iglicę", zatem można stosować do nich wtyki z zaworem oraz bez zaworu.

Informacje na temat 3 typów połączeń ("Z wolnym przelotem, jednostronnie i obustronnie odcinających") dostępne w opisie kategorii głównej - "Szybkozłączki" tutaj.

ludecke-polska-certyfikat

Właściwości użytych materiałów i zastosowanie.

Gniazdo szybkozłączki z króćcem do węża, wykonane ze stali szlachetnej i uszczelnieniem z gumy fluorowej (FKM).

Ogólne właściwości materiałów:

Stal nierdzewna (stal szlachetna) to grupa stopów żelaza o specjalnych właściwościach fizykochemicznych, w tym przede wszystkim stopy odporne na korozję ze strony takich czynników jak powietrze atmosferyczne, rozcieńczone kwasy czy roztwory alkaliczne. Stal nierdzewna zawiera żelazo, chrom, mangan, krzem i węgiel, a w wielu przypadkach znaczne ilości niklu i molibdenu. Właściwość nierdzewności uzyskuje się przez stosowanie odpowiednich dodatków stopowych, ilość i rodzaj tych dodatków jest określona przepisami i normami. Najpopularniejsze są Europejska Norma 10088, Amerykańska Norma AISI czy popularna Niemiecka Norma DIN. Pierwiastki te reagują z tlenem z wody i powietrza, tworząc bardzo cienką, stabilną powłokę składającą się z takich produktów korozji jak tlenki metali i wodorotlenki. W tworzeniu tej powłoki produktów korozji dominującą rolę odgrywa chrom, reagując z tlenem. Wyższa zawartość chromu w stali daje lepszą odporność na korozję. Odbywa się to skokowo, gdyż odporność na korozję całości stopu zaczyna się od wartości co najmniej 13 % tego metalu. Odporność ta ulega dalszemu podwyższeniu po dodaniu molibdenu. Dodatek niklu ma na celu uzyskanie struktury austenitycznej stali, co ułatwia jej obróbkę plastyczną na zimno i spawanie. Nikiel podwyższa odporność stopu na korozję w warunkach kontaktu z kwasami solnym i siarkowym czy wodą morską.

Stal 1.4305 według normy EN 10088 (AISI 303) to austenityczna stal chromowo-niklowa stopiona z siarką. Nie jest odporna na kwasowe środowisko, w którym znajduje się chlor, ponieważ może to spowodować korozję szczelinową materiału. W stopie tym znajduje się oprócz żelaza, od 17 do 19% chromu, od 8 do 10% niklu, do 2 % molibdenu, do 1 % miedzi, krzemu i śladowe ilości siarki, węgla i azotu.

Stal austenityczna oznaczona wg normy EN 10088 jako 1.4310 (AISI 301) ma bardzo wysoką wytrzymałość mechaniczną oraz bardzo dobrą odporność na korozję. Dzięki odporności na działanie kwasu azotowego, środków konserwujących oraz różnych soli znajduje szerokie zastosowanie w produkcji spożywczej, chemicznej, farmaceutycznej czy kosmetycznej. Stosowana w produkcji zbiorników na kwas, często jako części pomp, mieszadeł, wymienników ciepła, sprężyn, ostrz, itd.. Stal znajduje szerokie zastosowanie także w przemyśle samochodowym i lotniczym. Odporna na ścieranie i sprężystość, wykazuje dobrą spawalność. W stopie tym znajduje się oprócz żelaza, od 16 do 19% chromu, od 6 do 9,5% niklu, do 2 % manganu, krzemu, śladowe ilości siarki, węgla, fosforu i azotu.

Stal 1.4034, (AISI 420) charakteryzuje się odpornością na korozję atmosferyczną, wód naturalnych niezawierających soli, rozcieńczonych i zimnych roztworów soli, ciekłych paliw, alkoholi, części zimnych kwasów organicznych i nieorganicznych, a także korozję niektórych produktów spożywczych, ale wyłącznie takich, które nie posiadają w składzie soli oraz innych środków konserwujących. Stal ta posiada również bardzo dobrą odporność na ścieranie oraz bardzo dobre parametry określające twardość. Należy do grupy nierdzewnych stali martenzytycznych. W skład stopu poza żelazem wchodzą od 12,5 do 14,5 % chromu, do 0,5 % węgla, krzemu, manganu i molibdenu oraz śladowe ilości wanadu, fosforu i siarki.

Stal Szlachetna to grupa stopów żelaza, potocznie rozumianych również jako stal nierdzewna, odróżniająca się jednak od niej procesem wytapiania wyłącznie metodami charakteryzującymi się wysokim stopniem czystości dodatków. Stal ta charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na czynniki powodujące korozję, takie jak powietrze atmosferyczne, rozcieńczone kwasy, roztwory alkaliczne, słona woda morska czy chemikalia. Podobnie jak w przypadku stali nierdzewnej, podlega ona normalizacji.

Viton oznaczany jako FPM lub FKM to Fluoroelastomer, który posiada dobrą odporność na wiele olejów, paliw, rozpuszczalników, kwasów i inne agresywne media. Należy również podkreślić bardzo dobrą odporność Vitonu na warunki atmosferyczne czy niepalność. Kauczuk ten jest kopolimerem monomerów zawierających fluor, w tym głównie fluorek winilidenu i sześciofluoropropylenu lub fluorku winilidenu i trójchloroetylenu. Jego nazwa jest zastrzeżona przez firmę DuPont. Kauczuk fluorowy nie jest odporny na stężone kwasy organiczne, ketony, estry i etery małocząsteczkowe (np. octan etylu, doksan), stężone roztwory ługu sodowego i kwasów. Uszczelki na bazie Vitonu wyróżniają się stabilnością wymiarów oraz wykazują się właściwościami samosmarującymi.

Zastosowanie

Szybkozłączki z serii ESHMTE o DN 6 i średnicy wtyku 9 mm charakteryzują się bardzo wysokim natężeniem przepływu przy jednoczesnym niskim spadku ciśnienia. Część TL90 (TL90AB) posiada z jednej strony gniazdo, a z drugiej króciec do węża, pod kątem 90º. Gniazda te w wersji z zaworem można łączyć zarówno z wtykami z zaworem, jak i bez, gdyż posiadają one iglicę, która otworzy zawór wtyku. Gniazda bez zaworu, można stosować tylko z wtykami bez zaworu. W zależności od zastosowanych wersji z zaworami, lub bez, przewody przy rozpięciu będą ciekły (bez zaworu) lub medium zostanie w przewodzie (zawór odcinający).

Dodatkowe Zabezpieczenie "Labiryntowe"

Złącza ESHMTE poleca się wszędzie tam, gdzie konieczne jest przestrzeganie surowych wymogów bezpieczeństwa. Opatentowane rozwiązanie TempSecure, zwiększa bezpieczeństwo ludzi pracujących przy urządzeniach oraz samych maszyn, które mogą zostać np. uszkodzone z powodu braku chłodzenia. Zabezpiecza to również hale produkcyjną przed niekontrolowanym wyciekiem czynnika regulującego temperaturę, co może narazić producenta na znaczne straty finansowe, w przypadku stosowania specyficznego i drogiego czynnika. Zwiększone jest również bezpieczeństwo środowiska naturalnego, do którego może wydostać się chłodziwo.

Zabezpieczenie Przed Przypadkowym Rozłączeniem
Oryginalna opatentowana technologia

Zabezpieczenie wizualne dzięki zastosowaniu
znakowania kolorem zamknięcia (brak koloru rozłączenie)

Zabezpieczenie wizualne dzięki zastosowaniu
znakowania kolorem zamknięcia (kolor połączenie)

tempsecure-logo-ludecke

zlacza-temp-control-secure-ss zlacza-temp-control-unsecure-ss

Połączenie ze sobą elementów wymusza automatyczną blokadę połączenia. Dodatkowe kodowanie kolorem na tulei blokującej wskazuje na prawidłowe i bezpieczne połączenie. Proces rozłączania można przeprowadzić nawet bez możliwości obserwacji (na ślepo) dzięki wymuszonemu prowadzeniu tulei blokującej.Wymaga to jednak celowego ręcznego odblokowania.Przypadkowe lub niezamierzone rozłączenie jest prawie niemożliwe. Co znacząco zwiększa bezpieczeństwo pracy, jak również zwiększenia bezpieczeństwa dla środowiska, czy zmniejsza ryzyko uszkodzenia maszyn produkcyjnych.

Instrukcja obsługi szybkozłączek TempSecure
intrukcja-tempsecure-1 intrukcja-tempsecure-2 intrukcja-tempsecure-3
Krok 1. Wpięcie gniazda jednym ruchem do wtyku, strzałka wskazuje na odbezpieczone zamknięcie, brak zielonej identyfikacji wizualnej na szybkozłączce Krok 2. Dociśnięcie szybkozłączki. Strzałka wskazuje że Szybkozłączka, nie jest dociśnięta. Krok 3 Dociśnięcie złączki, powoduje otwarcie zaworu, strzałka wskazuje na miejsce identyfikacji, które wskazuje na prawidłowe spięcie szybkozłączki i otwarcie zaworu - kolor zielony
intrukcja-tempsecure-4 intrukcja-tempsecure-5 intrukcja-tempsecure-6
Krok 4. W celu odłączenia przewodu, należy chwycić wskazaną za pomocą strzałki tuleje odłączającą. Krok 5. Następnie należy tuleję przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, i podciągnąć do siebie. Krok 6. Szybkozłączka jest prawidłowo wypięta, a wskazany strzałką znacznik wizualny wskazuje na zamknięcie zaworu.

Zastosowanie systemu

Szybkozłączki te przeznaczone są do zastosowania w instalacjach regulacji temperatury, które najczęściej są stosowane w przemyśle przetwórczym tworzyw sztucznych. Wysoka jakość złączek, zapewnia zachowanie precyzyjnego ciśnienia i temperatury, które mogą sięgać do 220°C. Właśnie precyzja zachowania odpowiedniego ciśnienia i temperatury, często decyduje o dużej powtarzalności precyzyjnych kształtów wyrobów z form. Przełoży się to na małą ilość odrzutów materiałowych, co zwiększy atrakcyjność ekonomiczną produkowanych elementów. Inaczej mówiąc dzięki zastosowaniu tych złączy w tym samym czasie, wykonamy większą ilość poprawnie wykonanych elementów z tworzyw sztucznych.

Dzięki zastosowaniu wytrzymałej i odpornej na wiele czynników stali szlachetnej, złącza są polecane do przesyłu ciekłych mediów z czynnikiem chłodzącym (lub podgrzewającym) do zastosowania w precyzyjnych procesach produkcyjnych wymagających technologii clean-room. Są to czyste i jałowe pomieszczenie robocze, w których ścisłej kontroli podlegają; poziom zanieczyszczeń (np. pył lub opary chemiczne), ciśnienie, temperatura, wilgotność i oświetlenie. Stosuje się je np. w produkcji elektroniki w celu zachowania właściwości mikroskopowych i precyzyjnych elementów półprzewodnikowych osadzonych w zaprojektowanych elementach montażowych, przy tzw. drukowaniu podzespołów sterujących.

Szybkozłączki te dzięki zastosowaniu odpowiednich uszczelek i materiałów, mogą transportować różne media chłodzące, zarówno gorącą jak i zimną wodę, olej czy powietrze. Jeżeli do regulacji temperatury stosujemy, bardziej wymagające media, które mogą zawierać agresywne dla VITONU substancje, takie jak stężone kwasy lub zasady, możemy zastosować uszczelki z innych materiałów (EPDM, FFKM).100%
JAKOŚĆ
 
7500
Ponad 7500 rodzajów
węży i złączy
25 lat
Blisko 25 lat
doświadczenia
24h
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych

Potrzebują Państwo porady technicznej?

Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:

(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu dostarczania lepszej jakości usług. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.